REGISTRACE / PŘIHLÁŠENÍ
OK 365 Internetový magazín
Rubriky
Archivy

Zapsaný mediátor pomůže vyřešit spor, koučink zase vytvoří akční plán k dosažení cíle

Vyhnout se soudním sporům, řešit konflikt bez dlouhých čekacích lhůt a bez zbytečných nákladů umožní návrh zákona o mediaci v netrestních věcech, který zřejmě nabyde účinnosti 1. 7. 2012. Tento zákon vytváří novou profesi. Bude jí zapsaný mediátor nebo zapsaná mediátorka, kteří napřed musí složit zákonem stanovené zkoušky, aby prokázali svoji kvalifikaci být „manažery konfliktu“. Za výsledek mediace uvedený mediační dohodě jsou však dle zákona odpovědné pouze strany konfliktu a během mediace ani po ní mediátor stranám nesmí poskytovat právní služby, maximálně může říct svůj názor.

 

Velkou novinkou je přiznané oprávnění, aby předseda soudního senátu, je-li to účelné a vhodné, mohl účastníkům soudního řízení nařídit první setkání s ministerstvem zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, nejdéle však na 3 měsíce. Zapsaného mediátorů si účastníci budou moci sami vybrat. Pokud se účastníci na osobě mediátora neshodnou, vybere mediátora soud. Přitom mediace samotná nelze nařídit, neboť ta je vždy dobrovolná, takže zda se na ní na nařízeném setkání s mediátorem účastníci dohodnou a uzavřou smlouvu o provedení mediace či nikoli je jen na jejich vůli. Za soudem nařízené tříhodinového setkání s mediátorem, náleží mediátorovi odměna, jejíž výše bude stanovena vyhláškou (předpokládá se 500 Kč/hodinu) a to bez ohledu na to, zda soud nařídil setkání s mediátorem bez souhlasu stran, tak s jejich souhlasem.

 

Soud bude povinen rozhodnout o tom, zda schvaluje mediační dohodu uzavřenou podle zákona o mediaci nejdéle do 7 dnů od zahájení smírčího řízení. Mediační dohoda, kterou soud schválí jako smír, bude mít účinky pravomocného rozsudku – bude vykonatelná – to znamená – její plnění bude státem vynutitelné. Přitom soudní poplatek za schválenou mediační dohodu bude činit ve všech případech pouze 500 Kč.

 

Koučink v dohledné době žádný právní předpis, tak jako medici, upravovat nebude. Přesto je

koučování současná nejefektivnější metoda, při které si manažer, zaměstnanci či kdykoli jiný ujasní své priority a cíle. Díky koučinku je pak mohou snáze realizovat. Kouč však neprodává rady, ale pomocí otázek, které klientovi klade, podporuje klienta v jeho vlastním přemýšlení, pomáhá mu uvažovat jinak, než je zvyklý. Díky koučinku naleznete své skryté schopnosti. Koučink je vhodný jak pro jednotlivce, tak i pro týmy či celé firmy. Koučování je vhodné pro každého, kdo se chce rozhodovat rychleji a efektivněji. Aby byl koučink úspěšný, musí být klient přesvědčený o tom, že chce na sobě poctivě a intenzivně pracovat, také je třeba nezbytné dávky rozhodnosti, odvahy a vlastního nasazení. Pokud chcete sami rozhodovat o svém životě, je koučink to pravé pro Vás. Vždyť Vy jste jediným a nejlepším expertem na Váš život.

nebankovní půjčky

půjčky na exekuce

web levně

hotovostni půjčky

GiGaINZERT.cz

Bazar SnadnoRychle

GiGaINZERT.sk

Zdarma bazar

Weblevně

Inzerce na Půjčky

Půjčky SnadnoRychle

SnadnoRychle – rozcestník

RychleSnadno – rozcestník

Půjčky bez registru

oddluženi fyzické osoby

Spoříci účet

Odškodnění dopravní nehody

Kreditní karty

Družstevní byt

Výkup nemovitosti

Reality inzerce

Práce inzerce

GigaBazar.pl

investiční zlato

nebankovní půjčky

kulturistika,fitness

bazar.inzerce

bazar.inzerce

erotická inzerce

bazar.inzerce

dárky pro může,ženy

fitness classic

bazar.inzerce

bazar-slovensko, inzercia

bazar-německo inzerce

zvířata, fauna

Comments are closed.