REGISTRACE / PŘIHLÁŠENÍ
OK 365 Internetový magazín
Rubriky
Archivy

Regionální sektorová dohoda pro Liberecký kraj pomůže sklářskému průmyslu získat kvalifikované odborníky

Liberecký kraj byl ještě koncem devadesátých let 20. století známý jako kraj sklářské, textilní a strojírenské produkce. Po roce 2008 byla sklářská a bižuterní výroba mnohem více než jiné obory ovlivněna světovou hospodářskou krizí a uzavřením velkých podniků v regionu. Po roce 2010 ale vykazuje sklářský a bižuterní průmysl oživení a většina sklářských provozů byla znovu obnovena. Podle dostupných statistických dat rostou odvětví tržby, pracuje v něm více lidí, otevírají se nové provozy a linky. Sklářský obor se v současné době přesto potýká s řadou problémů, z nichž si tři zásadní vybral tvůrčí tým Regionální sektorové dohody pro Liberecký kraj, která by měla sklářskému průmyslu pomoci zajistit dostatek potřebných odborníků.

Prvním je právě nedostatek kvalifikované pracovní síly v umělecko-řemeslných, dělnických i technických a technologických sklářských profesích. V Libereckém kraji působí tři střední umělecko-průmyslové sklářské školy a jedna střední odborná škola se zaměřením na učňovské profese. Všechny tyto školy zaznamenaly postupný pokles zájmu o své obory nejprve v důsledku demografického vývoje a v letech hospodářské krize pak silný úbytek v důsledku nedůvěry veřejnosti v budoucnost oboru. Proto se v celém kraji pro nezájem ze strany žáků nevyučuje obor zaměřený na technologii sklářské výroby, umělecko-řemeslné obory pak prošly redukcí a byly nahrazeny pro studenty prestižnějšími obory (např. produktový design), neexistuje studijní obor s maturitou zaměřený čistě na sklářskou techniku. V posledních třech letech školy registrují ze strany zaměstnavatelů opětovný zájem o absolventy svých oborů. Důvodem je mimo jiné odchod kvalifikované pracovní síly do důchodu a dále pak postupné navyšování výroby. Jelikož absolventů středních škol je méně, než firmy poptávají a studenti preferují spíše další studium na vysoké škole, případně studijní cesty do zahraničí, vzniká nedostatek pracovních sil. Oblast dalšího vzdělávání bohužel alternativu pro kompenzaci tohoto problému nenabízí. V současné době existují standardy pro 17 profesních kvalifikací převážně umělecko-řemeslného charakteru a pouze pro tři z nich existuje v Libereckém kraji autorizovaná osoba, která má oprávnění je přezkušovat.

Druhým důvodem je od krizových let 2008 a 2009 stále nedostatečná prestiž oboru v očích veřejnosti. Tento jev má jasný dopad na výše zmiňovaný problém s nedostatkem žáků. Žáci a jejich rodiče dávají při výběru školy přednost „stabilnějšímu“ a obecnějšímu oboru vzdělávání, upřednostňují měkké obory před technickými a řemeslnými. Tento trend ovšem nepůsobí realita současné produkce, ale především média, která nereagují na pozitivní trendy v tomto oboru, ale zabývají se většinou pouze těmi negativními, jako je např. uzavírání provozů, které již není aktuální. Třetí problém spatřují partneři regionální sektorové dohody v tom, že určitá skupina výrobců (většinou živnostníků) nemá obchodní a marketingové kompetence, díky čemuž nejsou schopni zajistit poptávku a odbyt pro své často umělecky nebo technologicky unikátní výrobky.

Tvůrčí tým regionální sektorové dohody si proto stanovil vizi zajistit více kvalifikovaných odborníků, ať již absolventů škol či dalšího vzdělávání, větší provázanost vzdělávání s praxí a kvalitní připravenost absolventů škol dle požadavků zaměstnavatelů. Opatřeními, která povedou k tomuto cíli, jsou především úzká spolupráce zaměstnavatelů, vzdělavatelů, představitelů Libereckého kraje, krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci a dalších partnerů. Aktéři regionální sektorové dohody se zaměří na podporu počátečního a dalšího vzdělávání ve sklářských oborech, podporu propagace sklářského oboru a udržitelnost a evaluaci sektorové dohody jako nástroje napomáhajícího rozvoji vybraného oboru.Aktivity jsou přitom navrženy především na dobu jednoho roku s následným zhodnocením a návazností v těch činnostech, které se ukáží jako nejpotřebnější a nejefektivnější z hlediska plnění cílů regionální sektorové dohody. K těm se řadí aktivity zaměřené na vytvoření zázemí pro další vzdělávání ve sklářství nebo propagační aktivity. Část cílů má ale dlouhodobý charakter, jako např. spolupráce mezi středními školami a zaměstnavateli nebo zaměstnavateli a Úřadem práce ČR.

Podpis Regionální sektorové dohody pro Liberecký kraj, do jejíž tvorby se již zapojily firmy PRECIOSA, PRECIOSA – LUSTRY, PRECIOSA ORNELA, Crystalex CZ, LASVIT, AGC Flat Glass Czech, Ajeto, Czech Glass Craft, SKLÁRNA A MINIPIVOVAR NOVOSAD & SYN HARRACHOV a další, je naplánován na květen 2015. Jako strategičtí partneři by k ní měli svým podpisem připojit hejtman Libereckého kraje, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Krajská hospodářská komora Libereckého kraje, Regionální rada odborových svazů ČMKOS, ředitelka krajské pobočky ÚP ČR v Liberci, zástupci zaměstnavatelů, středních škol a Technické univerzity v Liberci, ale také Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, Muzeum skla a bižuterie JBC a reprezentanti vybraných obcí.

Další potřebné informace naleznete na webových stránkách www.socialnidialog.cz.

Regionální sektorová dohoda pro Liberecký kraj vzniká v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

 

Comments are closed.