REGISTRACE / PŘIHLÁŠENÍ
OK 365 Internetový magazín
Rubriky
Archiv

Koi kapři chovaní v jezírku

Pokud se rozhodneme využít zahradní jezírka pro chov KOI , měli bychom se o těchto rybách a jejich chovu dozvědět co nejvíce informací.  Zda nám KOI kapři prospívají záleží na podmínkách chovu. Koi kapr je ryba, které se daří v teplejších klimatických podmínkách. Koi kapři jsou životně závislý na optimálních hydrochemických parametrech vody. Při vhodných podmínkách se může KOI kapr dožít i více jak 50 let. U KOI kaprů sledujeme při jejich nákupu především celkovou vitalitu, možnou přítomnost virů či bakterií. Hmotnost KOI kapra není zas tak důležitá, při výstavách je hodnocen především tvar těla, jeho průřez by měl být co nejvíce kruhový, dalším významným prvkem je pak barva, odstíny, rozložení barev a jejich sytost.  Prodej KOI kaprů je dnes činnost se kterou se můžeme setkat nejen ve specializovaných prodejnách, ale i v různých hobby marketech. KOI kapři jsou zpravidla označeni podle svého stáří Tosai – 1 rok, Nisai – 2 roky, Sansai – 3 roky, Yonsai – 4 roky atd.

Již jsme naznačili důležitost hydrochemických parametrů vody pro chov KOI kaprů. Zastavíme se u nejdůležitějších z nich.

 

Teplota vody

KOI kaprům se dobře daří v teplejší vodě jezírka, optimální je teplota mezi 23 až 27 stupni Celsia. Při této teplotě ideálně přijímá potravu a prospívá. KOI kapr snese i vyšší teplotu,ovšem je zapotřebí s teplotou více jak 30 stupňů Celsia sledovat obsah kyslíku. Při nižší teplotách pod Koi kapři neradi vyplouvají ke hladině a to ani za žrádlem. Při teplotě pod 10 stupňů Celsia přestáváme KOI kapry krmit. Pro úspěšné přezimování potřebují KOI kapři alespoň 4 stupně Celsia.

 

Kyslík

Kyslík je životně důležitý pro veškerý život i v jezírku. Kyslík je ve vodě rozpuštěný a KOI kapři „dýchají“ přes žábry, kde se kyslík obsažený ve vodě váže na červené barvivo – hemoglobin. Optimální hodnota rozpuštěného kyslíku ve vodě jej pro KOI 5-8 mg/l, pokud je hodnota menší než 5 mg/l, ryby vyplouvají na hladinu a „troubí“ snaží se přijímat kyslík dutinou ústní. Při tomto jevu je nutné zahájit opatření na zvýšení obsahu kyslíku ve vodě. Pokud jsou hodnoty vyšší např. 12 mg/l nedělá to KOI kaprům potíže.

pH vody

Kyselost vody (pH) je stanovena na škále od 1 do 14. Neutrální pH je 7, nad touto hodnotou je voda zásaditá a pod touto hodnotou pak kyselá: Ideální hodnota pH pro chov KOI kaprů je neutrální 7, nicméně KOI kapr dobře snese hodnoty pH od 6 do 8.

 

 

Příště se zaměříme na další hodnoty sledované při rozboru vody, jedná se zejména o sloučeniny dusíku tedy čpavkové sloučeniny, velice nebezpečné dusitany a dusičnany. Dále na oxid uhličitý, který není tak nebezpečný jak dusitany, dále na obsah fosforu, různých dalších kovů jako například pro KOI kapry nebezpečná měď či zinek. Za zmínku stojí také tvrdost vody a její optimální hodnoty. KOI kapři nemají rádi příliš měkkou vodu, což je například deštová voda,

Comments are closed.

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain