REGISTRACE / PŘIHLÁŠENÍ
OK 365 Internetový magazín
Rubriky
Archivy

Vtipy jak je neznáte!

Vtipy jsou významově to samé jako slovo anekdoty, které historicky sahají do 6. stolení n. l. a toto slovo znamenalo „to, co nebylo zveřejněno“, tedy byly to různé texty, které ovšem nebyly z různých důvodů zveřejněné v písemné podobě a předávaly se jen slovně, tedy ústně z osoby na osobu. V době renesance z těchto starodávných vtipů vznikla novela a později se vtipy dostávají do tisku a jsou často jako příloha či zpestření různých novin, časopisů či kalendářů. Nejstarší vtipy jsou dochovány z kázání, kde sloužily jako moralizující příklady, čímž kázání také zpestřily.

Vtipy dnes

Dnes vtip označuje krátkou historku, která zesměšňuje nějakou osobu, dobu, politiku, místo, situaci, národ, skupinu, zvyky apod. V naprosté většině jsou vtipy původem lidovým bez autorského práva a šíří se mezi lidmi, aby jeden druhého pobavil, navodil zábavnou atmosféru a vnesl do společnosti humor a srandu.

Rozdělení vtipů

Časté jsou vtipy o doktorech, které poukazují na zábavné srandy z ordinací, čekáren a nemocnic, kdy terčem vtipu bývají jak lékaři, tak i pacienti.

Velmi oblíbené jsou vtipy o blondýnkách, neboť tento krásný a specifický druh žen k vtipu přímo vybízí. Sami si vzpomeňte na zážitky ze života, kdy blondýny dokáží vyslovit nebo udělat něco zcela neočekávaného až nesmyslného, což ostatní velice pobaví.

Velkým tématem mezi občany bývá politika a politické vtipy patří mezi časté i když spíše s jepičím životem. S odchodem dané vlády odchází i vtipy, ale s příchodem vlády nové se objeví nové vtipy.

Z těch velmi úspěšných vtipů lze zařadit také vtipy o policajtech či policejní vtipy. Strážci zákona ve své profesi zažijí mnoho humorných a srandovních komédií.

V Čechách jsou velmi populární také vtipy o cikánech, těžko říci, zda to má rasový podtext nebo to spíše vychází ze zábavných zkušeností a zážitků s rómy. Většinou tyto vtipy mají označení černý humor.

Neméně srandovní jsou vtipy o pepíčkovi či o zvířátkách i když zde již vulgarit přibývá a často tyto vtipy jsou určené pro dospělé. Určitá skupina ráda říká či vyslechne vtipy anglické, tzv. vtipy o lordech.

Dalším specifickým vtipem jsou hádanky, kdy je položena druhé straně jednoduchá drobná hádanka, která obvykle nemá žádnou logiku a odpovědí je srandovní absurdita.

Také musíme zmínit vtipy o škole či vtipy o úřednících. Jak učitelé, tak úředníci v životě nabízejí mnoho zábavných chvilek, které stojí za vtip.

Kulturní význam vtipu, časopisy o vtipech

Vtip je důležitou součástí společnosti, ve vypjatých chvílích dokáže uvolnit atmosféru, vtipem lze předat druhému důležité sdělení, které by normálně nemusela přijmout. Je to vlastně prostředek pro vyjádření vlastního názoru či pocitů, které bychom za běžných okolností nedokázali projevit. Vtip je součástí téměř každého divadelního či filmového představení a je základem pro úspěšného komika.

Jistě si vzpomínáte na Trnky Brnky či Dikobraz nebo časopis Sorry. V dřívějších dobách vycházely vtipy v Humoristických listech. V dnešní době najdete rychlé vtipy téměř všude od internetu, přes periodika až po setkání se svým blízkým či kamarádem.

Jak vznikají vtipy

Dostat nápad na pěkný a zábavný vtip není jen tak, tyto nápady či myšlenky nepřichází většinou sami od sebe. Většina bavičů či kreslířů si musí vtipy vymýšlet, pracovat na stavbě vtipu. Největší inspiraci pro dobrý vtip člověk chytne například v hospodě, ve vlaku, v obchodě, u lékaře, na policejní stanici, na úřadě, s dětmi či zvířaty. Právě proto jsou vtipy častokrát rozděleny do příslušných kategorií.

Pokud tedy chytnete vhodnou inspiraci pro vytvoření vtipu, je třeba tuto událost nechat volně rozvíjet ve vaší fantazii a nechat vtip vyhnít či uzrát. Vyhnít vtip znamená to, že častokrát se vám vtipný moment zdá subjektivně velice zábavný, ale vašemu okolí to tak připadat nemusí, ba naopak. A když uplynulý okamžik řeknete třetí nezávislé osobě a nedostaví se patřičná reakce v podobě smíchu, pak tento materiál nebude vhodný pro vtipy. Často i vy sami uznáte, že daný srandovní mžik s odstupem času není až tak vtipný a sami usoudíte, že pro vytvoření vtipu není vhodný. Naopak uzrát vtip znamená fakt, že po čase se sami této srandě zasmějete, fantazie může přidat či upravit určité detaily a hlavní známkou pro dobré vtipy je, že se tomu zasmějí i ostatní. Do velké míry záleží na slovní interpretaci vtipu, ne každý umí vtipy vyprávět. Někdo dokáže i sebelepší vtip zkazit a nikdo se mu nezasměje. Naopak šikovný bavič a komik dokáže říkat nejlepší vtipy s takovou elegancí, že i z podprůměrného vtipu způsobí výbuch smíchu. Do jisté míry, na tom zda budoucí vtip je dobrý nebo špatný, má vliv i hladina alkoholu v krvi a co vám může připadat vtipné v alkoholovém opojení, tak vám bude připadat hloupé ve střízlivém stavu.

Na závěr jedno malé doporučení. Častokrát méně znamená více. Tedy častokrát kratší vtip bývá zábavnější než vtipy dlouhé.

Comments are closed.