REGISTRACE / PŘIHLÁŠENÍ
OK 365 Internetový magazín
Rubriky
Archivy

Tomáš Krsek a jeho nadace podporuje české studenty

Studovat na některé z českých vysokých škol pro opravdu nadané studenty většinou nebývá velký problém – po finanční stránce se takové studium dá bez větších potíží utáhnout. Pokud ale mají čeští studenti zájem o studium na některé z prestižních zahraničních univerzit, situace už je podstatně horší. Takové studium je finančně nesmírně nákladné a jen málokdo má takové možnosti, aby si svůj pobyt a studium v zahraničí mohl dovolit. Pro ty skutečně nadané uchazeče, kteří mají dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohli na špičkových univerzitách studovat, ale nemají dostatek financí, založil Tomáš Krsek se svojí manželkou Martinou nadaci Krsek Foundation, která těmto mladým lidem poskytuje finanční podporu.

Hlavní smysl nadace Tomáše Krska

Hlavním smyslem této nadace je podpora mladých a nadaných lidí, kteří chtějí to nejlepší vzdělání, které mohou dostat. České vysoké školy sice nemají špatnou kvalitu, ale se slavnými univerzitami, jako je Princeton, Harvard nebo Oxford se pochopitelně nemohou srovnávat. Díky nadaci Tomáše Krska má mnoho mladých a šikovných studentů možnost získat to nejlepší vzdělání a to i v případě, že by jim jejich finanční situace takto nákladné studium nedovolovala.

Na jaké univerzity se tato nabídka vztahuje?

Seznam předních světových univerzit, na které mohou studenti od nadace Tomáš Krska získat peníze, je poměrně rozsáhlý a jeho součástí jsou necelé čtyři desítky nejprestižnějších univerzit na světě. Na seznamu jsou především špičkové univerzity v USA, dále pak několik předních britských univerzit a několik zástupců zde mají i Kanada, Austrálie, Německo, Rakousko a Švýcarsko. Tyto univerzity byly pečlivě vybrány na základě přísných kritérií – Tomáš Krsek k tomu uvádí: Jsou to univerzity vyhodnocené jako nejlepší na světě publikací, která porovnává 1200 vzdělávacích institucí z celého světa podle počtů citací a zastoupení držitelů Nobelových cen a Fieldsových medailí.

Na jaké obory je stipendium poskytováno?

Stipendium se vztahuje na přírodní vědy, politologii, historii, ekonomii a technické obory. Cílem je podpořit takové studijní obory, jejichž úspěšní absolventi pak mohou mít větší vliv na společnost. Podpora se týká výhradně magisterského studia, protože právě v této formě studia školy vynikají. Stipendium je vždy poskytováno pouze na první rok tohoto studia.

Jaké jsou požadavky na uchazeče o studium?

Před podáním žádosti o stipendium je třeba, aby uchazeč splňoval několik základních podmínek. Musí již být k magisterskému studiu na dané univerzitě přijatý, musí mu být maximálně 25 let a musí si podat kompletní přihlášku. Její součástí je životopis, informace o vybrané škole, motivační esej, prokázání majetkových poměrů a v neposlední řadě také potvrzení o tom, že uchazeč o stipendium žádal přímo na vybrané škole, ale nebylo mu poskytnuto. Vybrané uchazeče pak ještě čekají pohovory spolu s psychologicko-inteligenčními testy.

Kdo stojí za tímto nadačním fondem?

Zakladatelem nadačního fondu je úspěšný český manažer Tomáš Krsek. Jedná se o absolventa Ekonomické fakulty západočeské univerzity, který většinu svého profesního života spojil s plzeňskou škodovkou. V roce 1999 se stal finančním ředitelem společnosti Škoda a o 10 let později generálním ředitelem Škoda Holdingu. Později odkoupil spolu s dalšími investory společnost Škoda Transportation, kde se ujal pozice předsedy představenstva. Nadační fond Krsek Foundation pak založil spolu se svojí manželkou Martinou v roce 2011.

Comments are closed.