REGISTRACE / PŘIHLÁŠENÍ
OK 365 Internetový magazín
Rubriky
Archivy

Hejtman Jiří Zimola dnes slavnostně podepsal Regionální sektorovou dohodu pro Jihočeský kraj pro obor elektrotechniky a energetiky

České Budějovice, 8. června 2015: Dnes se na Krajském úřadě Jihočeského kraje setkal hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola se zástupci zaměstnavatelů, Úřadu práce ČR a dalších institucí, aby společně podepsali Regionální sektorovou dohodu pro Jihočeský kraj pro obor elektrotechniky a energetiky. Jejím hlavním cílem je odvrácení negativního trendu nedostatku kvalifikovaných pracovníků v této oblasti s cílem aktivního působení na regionální trh práce a zajištění dlouhodobé podpory zaměstnatelnosti ve vybraném sektoru. To, že je sektorová dohoda skutečně účinným nástrojem k řešení problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů, dokládá fakt, že v Jihočeském kraji byly již v minulých letech uzavřeny dvě sektorové dohody, konkrétně pro obor strojírenství a obor keramiky, a jejich aktéři, kteří se podílejí na realizaci stanovených opatření, hlásí pozitivní výsledky.

Elektrotechnika spolu s energetikou patří ke stěžejním průmyslovým odvětvím v Jihočeském kraji a má velmi silný růstový potenciál. Dnešní elektrotechnický průmysl funguje ve velké míře jako subdodavatelské odvětví automobilového a strojírenského průmyslu. Ve spektru českého zpracovatelského průmyslu je charakteristický vysokým podílem přidané hodnoty na výrobě, zpracovává relativně malé objemy materiálů, energií a nezatěžuje nadměrně životní prostředí. Proto je i v dlouhodobé perspektivě považován za pozitivní součást českého průmyslu. Energetické produkty jsou využívány ve všech oborech národního hospodářství a patří k základním vstupním komoditám zejména v průmyslových odvětvích. Z dlouhodobého hlediska má tento sektor pro jihočeský region velký potenciál především v kontextu s provozem jaderné elektrárny Temelín a jejího případného rozšíření. Z ekonomického hlediska a z pohledu rozvoje hospodářství a konkurenceschop-nosti se jedná o jeden z významných budoucích záměrů s řadou socioekonomických souvislostí. Přesto se zaměstnavatelé v Jihočeském kraji stále potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.

Proto si partneři Regionální sektorové dohody pro Jihočeský kraj stanovili vizi – zajistit více kvalifikovaných absolventů škol a dalšího vzdělávání na trhu práce v této oblasti, podpořit větší provázanost vzdělávání s praxí a zajistit kvalitní připravenost absolventů škol dle požadavků zaměstnavatelů. Záměrem dohody je ukázat široké veřejnosti, že elektrotechnika a energetika patří mezi obory zajímavé, inovativní a především perspektivní z pohledu trhu práce. Hlavním opatřením, které povede ke splnění stanovených cílů, je především nastavení úzké spolupráce všech zapojených aktérů. Realizátoři se zaměří na podporu počátečního školství v elektrotechnických a energetických oborech, ale i na oblast dalšího vzdělávání.

K podpisu Regionální sektorové dohody pro Jihočeský kraj se vedle jihočeského hejtmana připojili také viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Stanislav Kázecký, ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích Ivan Loukota, předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák a předseda Regionální rady Českomoravské konfederace odborových svazů Jihočeského kraje Petr Janoušek.

K realizační části regionální sektorové dohody obsahující konkrétní aktivity s termíny plnění se přihlásily společnosti ČD Cargo, ČEZ, BRISK Tábor, Engel strojírenská, Schneider Electric CZ, TSE CB, ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, Robert Bosch, E.ON Česká republika, ČZ, EGEM, Jihostroj, MOTOR JIKOV Group a Výstaviště České Budějovice. Vedle nich dohodu signovali zástupci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Partnery regionální sektorové dohody se staly také mnohé vzdělávací instituce, základní, střední a vyšší odborné školy, gymnázia a v neposlední řadě také Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Vysoká škola technická a ekonomická. Regionální sektorová dohoda pro Jihočeský kraj je ovšem otevřený dokument, k němuž je možné kdykoliv přistoupit a zapojit se do realizace konkrétních aktivit.

Hejtman Jiří Zimola ocenil především snahu všech partnerů o spolupráci a potřebnou komunikaci. „Jihočeský kraj klade důraz na podporu technických oborů a uzavřením již třetí sektorové dohody ukazuje připravenost pomáhat zejména ke spolupráci konkrétních firem a škol a přizpůsobovat jejich požadavkům konkrétní výstupy,“ řekl. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Stanislav Kázecký uvedl, že cílem regionální sektorové dohody je především odstranit disproporci mezi potřebami zaměstnavatelů a školstvím. „Poděkování za vznik, podporu a následnou realizaci dohody patří panu hejtmanovi a všem, co se do jejích aktivit zapojili a ještě zapojí,“ doplnil. Na něj navázal předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák: „Průmysl v Jihočeském kraji zaměstnává zhruba 50 % zaměstnanců, proto je potřeba ho podporovat ze všech stran a sektorová dohoda je k tomu dobrým nástrojem.“ Ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích Ivan Loukota dodal, že i když je na tom Jihočeský kraj, co se týče míry nezaměstnanosti, momentálně poměrně dobře, je potřeba přilákat k technickým oborům mladé lidi. „Věřím, že se nám to díky regionální sektorové dohodě podaří, a my jsme připraveni tomu pomoci.“ Slavnostní akt podpisu Regionální sektorové dohody pro Jihočeský kraj uzavřel předseda Regionální rady odborových svazů ČMKOS Jihočeského kraje Petr Janoušek, který informoval o regionálních sektorových dohodách, které jsou uzavírány i v dalších krajích. „Doufám, že jejich výstupy v budoucnu rovněž využijeme v našem kraji,“ řekl.

Regionální sektorová dohoda pro Jihočeský kraj vznikly v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Comments are closed.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat