REGISTRACE / PŘIHLÁŠENÍ
OK 365 Internetový magazín
Rubriky
Archivy

Posts Tagged ‘sledování insolvence u fyzických osob’

Jak správně vyhledávat v insolvenčním rejstříku

Insolvenční rejstřík je veřejný rejstřík. Většina soudních rozhodnutí v insolvenčním řízení se doručuje pouze elektronicky a to tak, že se vyvěsí v internetovém insolvenčním rejstříku. To však znamená pro podnikatele nutnost insolvenční rejstřík sledovat. Tím je na ně přenesena větší odpovědnost.

Insolvenční rejstřík by měli sledovat všichni podnikatelé, kteří mají nějaké dlužníky a to z preventivních důvodů. Pouze v insolvenčním rejstříku se mohou podnikatelé dozvědět, že na jejich dlužníka bylo zahájeno insolvenční řízení. V případě, že chtějí vůči tomuto dlužníkovi uplatnit a své pohledávky, musejí je sami ve stanovené lhůtě přihlásit u příslušného insolvenčního soudu. Insolvenční řízení může být zahájeno jak na právnické osoby (firmy) tak i na fyzické osoby. Těm může být soudem povoleno tzv. oddlužení nebo na ně může soud vyhlásit konkurz. Veškeré pohledávky vůči těmto fyzickým osobám, na které bylo zahájeno insolvenční řízení, je také nutno podat formou přihlášky. Z toho důvodu je nutné sledovat v insolvenčním rejstříku i dlužníky fyzické osoby.

Insolvenční rejstřík provozuje Ministerstvo spravedlnosti na svých webových stránkách a lze v něm hledat podle těchto kategorií:

Příjmení/název – zobrazí dlužníky u fyzických osob podle příjmení, u právnických osob podle názvu

Jméno fyzické osoby – u fyzických osob lze upřesnit křestní

IČ – hledání podle identifikačního čísla dlužníka

Datum narození – hledání podle data narození dlužníka

Rodné číslo u fyzické osoby – hledání podle rodného čísla dlužníka

Obec – hledání podle místa sídla či bydliště dlužníka

Spisová značka – první číslo spisové značky identifikuje soudce daného řízení, pak následuje zkratka INS, která upřesňuje, že jde o insolvenční řízení a dále číslo tohoto insolvenčního řízení a rok. V daném roce je číslo insolvenčního řízení v rámci republiky jedinečné.

vedená u – umožňuje zúžit hledání na insolvenční řízení vedená pouze konkrétního insolvenčního soudu

Stav řízení – zobrazí insolvenční řízení podle stádií, ve kterých se řízení nachází. Při zadávání nesmí být období být delší než 14 dní. Zde je možné hledání ještě upřesnit na aktuální a ukončená řízení.

Příjmení insolvenčního správce – lze vybrat insolvenční řízení přiřazená konkrétním insolvenčním správcům

Každý insolvenční spis obsahuje veškeré dokumenty, které se týkají tohoto insolvečního řízení. Dokumenty jsou pak rozděleny do čtyř kategorií:

Řízení do úpadku – v této kategorii se nachází insolvenční návrh, jeho přílohy, vyhláška o zahájení insolvenčního řízení, usnesení soudu a dále související pokyny a úřední záznamy

Řízení po úpadku – zde jsou dokumenty především o nařízených jednáních

Incidenční spory – zde se vyskytují dokumenty, které se týkají vylučovacích žalob a dalších incidenčních sporů

Přihlášky – v této kategorii jsou jednotlivé přihlášky věřitelů

Komu přijde složité a pracné, pravidelně kontrolovat změny v insolvenčním rejstříku, může k hlídání svých dlužníků využít program na automatické se sledování insolvence. Co by měl takový software umět? Měl by být buď zdarma nebo by měl mít dlouhou zkušební dobu, po kterou si lze ověřit, zda skutečně funguje. Měl by umět hlídat nejenom právnické, ale i fyzické osoby. Také by měl umět hlídat obyčejné fyzické osoby. To jsou ty, které zatím nejsou vedeny v insolvenčním rejstříku, ale v budoucnu by se do něj mohly dostat. Program by měl být spolehlivý, současně přehledný a jednoduchý na ovládání.

Těmto kritérium nejlépe vyhovuje Donašeč donasec.cz/justice/about Donašeč je spolehlivý hlídač dlužníků a obchodních partnerů, se kterým nemusíte mít strach, že by vám unikla důležitá informace. Donašeč sleduje nejenom insolvenční rejstřík, ale také rejstřík obchodní. Jakmile dojde u vašich dlužníků a obchodních partnerů ke změně, ihned budete informováni stručným mailem. Řada podnikatelů a věřitelů si ho oblíbila také proto, že je v základní verzi zdarma. Každý má možnost po dobu 3 měsíců program vyzkoušet. Komu vyhovuje, může se rozhodnout v hlídání pokračovat donasec.cz/justice/priceList

Jako alternativu lze na hlídání dlužníků využít hlidat-insolvenci.cz Je to software, který vás spolehlivě upozorní na zahájení insolvence u vašich dlužníků a obchodních partnerů. Následně vás bude informovat o průběhu i ukončení insolvenčního řízení.

Hlídat insolvenci se vyplatí

Ve čtvrtek 23.6.2016 večer byly vyhlášeny výsledky referenda o vystoupení Velké Británie ze společenství zemí, které se označují jako Evropská unie. Občané zvolili odchod z EU. Byla to událost málo očekávaná za to s velkým dopadem – takzvaný Brexit. Řada Britů byla velmi překvapena, když si pustili televizi nebo otevřeli noviny. Podobně bývají překvapeni i věřitelé, když se dozvědí o insolvenci svého dlužníka. Věřitelům však insolvenci dlužníka zpravidla nepřinesou média, ale musejí si ji sami aktivně vyhledat ve veřejném registru ministerstva spravedlnosti. Vyjímku představují pouze velké případy jako je třeba veřejně známá kauza OKD, kde se věřitelé o insolvenci dozvěděli z médií.
Když dojde k zahájení insolvence dlužníka má věřitel pouze 30 dnů na přihlášení pohledávky. V případě promeškání lhůty ztrácí nárok na svoje peníze. Proto je důležité, aby si věřitelé sledovali svoje dlužníky a hlídali insolvenci. Je potřeba alespoň jedenkrát do měsíce, ale spíš častěji, kontrolovat insolvenční rejstřík. Opomenutí může mít za následek ztrátu peněz. V případě většího množství dlužníků je sledování insolvenčního rejstříku isir.justice.cz časově velmi náročné a stojí spoustu energie. Také se zvyšuje riziko přehlédnutí zahájení insolvence u dlužníka, to znamená fyzické nebo právnické osoby se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
Dnes už si můžete nechat svoje dlužníky nepřetržitě hlídat pro případ, že se dostanou do insolvence. Existuje řada hlídačů insolvence. Mezi nejspolehlivější patří Hlidat-insolvenci a Donasec.cz Jak fungují? Stačí navštívit www.hlidat-insolvenci.cz nebo www.donasec.cz. Jednoduše si zadáte svoje dlužníky do hlídače insolvence. Stačí napsat IČO nebo název u právnické osoby. Jméno a příjmení a datum narození u fyzické osoby. Jakmile u Vámi zadaného dlužníka bude zahájeno insolvenční řízení, tak budete upozorněni stručným mailem. Tím vám vznikne časový prostor na přihlášení pohledávky a na případnou konzultaci se svým právníkem o dalším postupu. Následně budete informováni o dalších událostech v průběhu insolvenčního řízení. Dozvíte se, o veškerých událostech, které jsou spjaty s insolvenčním řízením a to včetně dokumentů a příloh. Tím budete velmi rychle a přehledně informováni o celém insolvenčním řízení. Ke všem informacím a dokumentům, které jsou přehledně upraveny do bloků a chronologicky seřazeny, budete mít nepřetržitý přístup.
Hlídat insolvenci se vždy vyplatí. Na hlídání insolvence je nejefektivnější využít osvědčeného hlídače insolvence.

www.hlidat-insolvenci.cz | www.donasec.cz

Dávejte si pozor na svoje dlužníky.

Každý správný obchodník, podnikatel nebo věřitel dobře ví, že si musí hlídat svoje dlužníky. Mít je pod neustálou kontrolou dnem i nocí, v létě i v zimě… se vyplatí.

Neustále brouzdat internetem a sledovat or.justice.cz nebo isir.justice.cz jsou činnosti, které zaberou spoustu času a každý moudrý podnikatel nebo věřitel se jich rád zbaví. Proč tedy sledují dlužníky v insolvenčním rejstříku a proč tráví tolik času kontrolou obchodního rejstříku?

Dlužník v insolvenci se může objevit zcela nečekaně a bez varování. Tato skutečnost se objeví na oficiálním webu ministerstva spravedlnosti www.justice.cz. Kdo ho pravidelně nekontroluje, tak se o pádu dlužníka do insolvence nedozví. Po zveřejnění insolvence zbývá věřiteli pouze 30 dnů, aby přihlásil svoje pohledávky. Jakmile to v uvedeném čase nestihne, ztrácí nárok na svoje peníze.

Mazaní podnikatelé a věřitelé si však svoje dlužníky nechávají hlídat. Ti nejmazanější si na dlužníky dokonce nechají donášet. Využívají šikovného softwaru Donasec.cz se kterým získají přehled o svý dlužnících, obchodních partnerech, konkurenci, ale i své osobě a své firmě. Sledování insolvence u fyzických osob stejně tak i právnických na www.donasec.cz je nejúčinnější a nejspolehlivější způsob jak hlídat svoje dlužníky. S donašečem se dozvíte o zahájení insolvence dlužníků. Donašeč informuje stručným mailem o každé změně v insolvenčním rejstříku v průběhu insolvence. S donašečem obdržíte všechny dokumenty a přílohy insolvenčního řízení vždy včas.

Kdo si nechce nechat donášet na svoje dlužníky, může si jen nechat hlidat-insolvenci.cz

www.donasec.cz | www.hlidat-insolvenci.cz