REGISTRACE / PŘIHLÁŠENÍ
OK 365 Internetový magazín
Rubriky
Archivy

Mikroskopy

První mikroskop spatřil světlo světa v roce 1590. Jeho základem již byly čočky a zásluhu na tom má otec a syn Jensenovi brusiči diamantů a skla.  I když jeho zvětšovací schopnosti byly minimální, byl to odrazový můstek pro jeho další zdokonalování, na čemž má zásluhu čalouník

Antonio van Leeuwenhoek.

Mikroskop je tvořen soustavou čoček – okulárem a objektivem. Spodní čočka se nazývá objektiv, ten obraz zvětšuje a při tom vzniká zvětšený obraz pozorovaného preparátu. Tento obraz je poté ještě jednou zvětšený čočku okulárem/ a pozorovatel sleduje mikroskopický obraz.

Do optické soustavy mikroskopu lze zařadit ještě tubus – pomocí něhož se nastavují vzájemné polohy objektivu a okuláru. Mikroskopy dělíme na monokulární a binokulární. To znamená, že můžeme pozorovat jedním okem, nebo oběma očima. Podle užití rozlišujeme dětské mikroskop, studentské a profesionální. Jsou to tzv. biologické mikroskopy, mají velké zvětšení  a slouží k pozorování preparátu. Tímto druhem mikroskopu preparát vidět prostorově. K pozorování prostorově slouží stereoskopické mikroskopy, ale jejich zvětšení je malé – jen pod 100x.

K seznámení s mikroskopem nemusí nutně být až na druhém stupni základní školy. Velmi zajímavým dárkem může být dětský mikroskop, díky kterému dáte dítěti možnost rozvíjet jeho fantazii, vidět a vnímat svět úplně v jiné dimenzi. Tyto mikroskopy jsou monokulární tzn. vhled pro jedno oko, jsou v provedení plastovém, nebo kovovém.  Dětský mikroskop nemá žádné složité nastavování před vlastním užitím a jsou jednoduché na ovládání. Osvětlení u dětských, nebo žákovských mikroskopů  je buď za pomocí zrcátka, nebo elektrické. Bohužel mikroskopy v této kategorii neumožňují  pozorování trojrozměrných předmětů, nicméně pro začátečníky a amatéry je takovéto pozorování bezpředmětné, jelikož se nejdříve musí naučit pracovat s mikroskopem a začít pozorovat jednoduché preparáty.  Preparáty se vkládají mezi podložní a krycí víčko. Můžete si je buď připravit sami, nebo někdy bývají jako příslušenství u některých mikroskopů, jako např. u dětského mikroskopu BIOTAR – Junior prodávaného na dalekohledy-puskohledy.cz.

V případě, že už máte zkušenosti s pozorováním a chcete postoupit výš, můžete se porozhlédnout po mikroskopech v sekci laboratorních mikroskopů. Tyto mikroskopy mají kovové tělo a kvalitní optiku, kterou je možné nastavovat podle potřeby. Navíc můžete pozorovány předmět převést na obrazovku počítače v závislosti na výběru okuláru.

Mikroskop postavte vždy na pevný a rovný povrch, kde je minimální „provoz“, tak aby jste při jiných činnostech o něj nezavadili a pádem na zem se nerozbil. V takovém případě je jeho poškození nevratné a bohužel vám nepomůže ani žádné oprava. Jestliže se tak stane, v žádném případě mikroskop nevhazujte do domovního odpadu. Odevzdejte ho na sběrných místech k tomu určených za účelem správné likvidace. Po zakoupení mikroskopu dodržujte instrukce ke jeho užívání i údržbě. Jedině tak bude k vaší spokojenosti sloužit mnoho let. Při přenášení mikroskopu jej opatrně uchopte jednou rukou zespodu za stojan a druhou jej přidržte za rameno. Po každém použití opláchněte podložní i krycí víčko, učiňte tak opatrně, protože jejich okraje jsou ostré. Pokud nebudete s mikroskopem delší čas pracovat dejte jej zpátky do krabice, nebo ho přikryjte igelitovým sáčkem, nebo látkou a vyjměte baterie.. Pro čištění čoček používejte speciální prostředky, které zakoupíte v prodejnách s fotografickým materiálem.

Comments are closed.