REGISTRACE / PŘIHLÁŠENÍ
OK 365 Internetový magazín
Rubriky
Archivy

Posts Tagged ‘ekompetence.cz’

Tisková zpráva

Tisková zpráva je textové sdělení určené pro média, které je zpravidla obsáhlejší. Vydává je většinou obchodní společnost, některá z politických stran či jiná organizace, která potřebuje informovat veřejnost. Smyslem tiskových zpráv je informovat o důležitých událostech, změnách či objevech.

I tiskové zprávy mají svá pravidla

Psaní tiskových zpráv se řídí určitými pravidly. Nepsanými i psanými. Řadí se do oboru nástrojů zvaných „public relations“ neboli vztahy s veřejností. Autor tiskové zprávy jedná s úmyslem, aby styk s veřejností udržel na stejné úrovni nebo ho ještě více posílil. Aby tisková zpráva dosáhla svého účelu, musí pravidla striktně dodržet.

Tisková zpráva musí zaujmout

Zajímavé a čtivé téma je nejdůležitějším bodem, nad kterým se autor tiskové zprávy musí zaměřit ještě před tím, než tiskovou zprávu začne psát. Drtivá většina tiskových zpráv je psána „šablonovitě“, stroze, bez nápadu. Takové tiskové zprávy jsou nezajímavé, již na první pohled je jasně vidět, že jejich cílem je pouhé protlačení reklamy a tak končí v koši, aniž by se někdo „pročetl“ k poslednímu odstavci. Prvním místem, kterého si každý všimne, je titulek. Pokud bude nudný, nepoutavý a nezaujme prvními třemi větami, je jasné, že zbytek textu dočte jen málokdo. Proto je nutné se nad titulkem zamyslet a zvážit ho. Věnovat jeho správnému výběru dostatek času. Právě titulek je stěžejním bodem každé tiskové zprávy.

U tiskových zpráv se zdržte psaní románů

Tisková zpráva je jasně definovaný slohový útvar. Má přesně dané schéma, jasná pravidla a určený počet znaků, kterého by se měl její autor držet. Velmi žádaným prvkem u tiskových zpráv je nezkreslený pohled samotného autora, který je objektivní a nezabarvený. Tisková zpráva naopak ztrácí význam, vyskytují-li se v ní emoce, které vzbuzují dojem, že autor není nestranný. Tiskové zprávy se píší vážným tónem a je důležité, aby byly podány ve 3. osobě. V úvodu se uvádějí ta nejdůležitější témata, ta méně zajímavá se postupně řadí ke konci zprávy. Tisková zpráva vyžaduje aktuálnost. Doporučuje se také zaměřit pouze na jedno sdělení a neplácat „páté přes deváté“.

onlinepraha.cz