REGISTRACE / PŘIHLÁŠENÍ
OK 365 Internetový magazín
Rubriky
Archivy

Posts Tagged ‘Tiskové zprávy’

Proč PR? Vysvětlení dostanete od magazínu Tiskové Zprávy.eu

Proč PR?

Public relations (PR) jsou techniky, prostřednictvím kterých firma buduje vztah s veřejností.

public relations PR

Proč PR ?

PR je marketingovým nástrojem, jehož úkolem je vylepšovat obraz firmy včetně jejích produktů a služeb v očích všech zainteresovaných – tedy všech, kteří přicházejí do styku s firmou (zákazníci, obchodní partneři, dodavatelé, zaměstnanci, rodiny zaměstnanců, obyvatelé v okolí apod.).

Mezi základní úlohy PR patří zlepšování dobré image firmy, doplňování reklamních a marketingových aktivit a tím podpora prodeje, zlepšování reputace firmy i managementu, odvracení útoků na firmu, zvyšování motivace zaměstnanců a působení na státní správu.

pr clanky press media

Proč PR ?

Přestože reklama i PR působí na širokou veřejnost, rozdíly jsou na první pohled patrné. Úkolem reklamy jsou krátkodobé cíle – zejména prodej konkrétního zboží či služby (reklama působí jednostranně). PR se soustředí na dlouhodobé cíle jako je image, komunikace a vztahy s cílovými skupinami (PR působí oboustranně).

profi clanky press newsMezi základní nástroje PR patří především tiskové zprávy, články, tiskové konference, ale také firemní akce, meetingy, newslettery, kde se referuje o úspěších a dění ve firmě atd.

PR není cesta k rychlému bohatství, ale dlouhodobý systematický proces, který je více užitečný než výdělečný.

Pro úspěšné řešení PR jsou důležité dobré vztahy s novináři a schopnost komunikovat s médii, a to i v situacích pro firmu nepříznivých.

Proč PR ?

Řešení PR na požadované úrovni je pro mnohé firmy svépomocí nereálné. Zejména středním a menším firmám se vyplatí spolupráce s profesionální PR agenturou. Mezi zkušené agentury, které poskytují komplexní marketingové služby včetně PR patří společnost Press Media.

Tiskové Zprávy

Tisková zpráva

Tisková zpráva je textové sdělení určené pro média, které je zpravidla obsáhlejší. Vydává je většinou obchodní společnost, některá z politických stran či jiná organizace, která potřebuje informovat veřejnost. Smyslem tiskových zpráv je informovat o důležitých událostech, změnách či objevech.

I tiskové zprávy mají svá pravidla

Psaní tiskových zpráv se řídí určitými pravidly. Nepsanými i psanými. Řadí se do oboru nástrojů zvaných „public relations“ neboli vztahy s veřejností. Autor tiskové zprávy jedná s úmyslem, aby styk s veřejností udržel na stejné úrovni nebo ho ještě více posílil. Aby tisková zpráva dosáhla svého účelu, musí pravidla striktně dodržet.

Tisková zpráva musí zaujmout

Zajímavé a čtivé téma je nejdůležitějším bodem, nad kterým se autor tiskové zprávy musí zaměřit ještě před tím, než tiskovou zprávu začne psát. Drtivá většina tiskových zpráv je psána „šablonovitě“, stroze, bez nápadu. Takové tiskové zprávy jsou nezajímavé, již na první pohled je jasně vidět, že jejich cílem je pouhé protlačení reklamy a tak končí v koši, aniž by se někdo „pročetl“ k poslednímu odstavci. Prvním místem, kterého si každý všimne, je titulek. Pokud bude nudný, nepoutavý a nezaujme prvními třemi větami, je jasné, že zbytek textu dočte jen málokdo. Proto je nutné se nad titulkem zamyslet a zvážit ho. Věnovat jeho správnému výběru dostatek času. Právě titulek je stěžejním bodem každé tiskové zprávy.

U tiskových zpráv se zdržte psaní románů

Tisková zpráva je jasně definovaný slohový útvar. Má přesně dané schéma, jasná pravidla a určený počet znaků, kterého by se měl její autor držet. Velmi žádaným prvkem u tiskových zpráv je nezkreslený pohled samotného autora, který je objektivní a nezabarvený. Tisková zpráva naopak ztrácí význam, vyskytují-li se v ní emoce, které vzbuzují dojem, že autor není nestranný. Tiskové zprávy se píší vážným tónem a je důležité, aby byly podány ve 3. osobě. V úvodu se uvádějí ta nejdůležitější témata, ta méně zajímavá se postupně řadí ke konci zprávy. Tisková zpráva vyžaduje aktuálnost. Doporučuje se také zaměřit pouze na jedno sdělení a neplácat „páté přes deváté“.

onlinepraha.cz

Tiskové Zprávy – Jak napsat dobrou tiskovou zprávu

Tisková zpráva je jedním z nejzákladnějších a nejrozšířenějších prostředků pro komunikace mezi námi a médii. Napsat kvalitní tiskovou zprávu, která by dokázala zaujmout, není zrovna lehký úkol. Chcete-li napsat atraktivní tiskovou zprávu, která neskončí „v koši“ a kterou vůbec někdo vezme na vědomí, stačí se držet několika zásadních psaných i nepsaných pravidel. Při jejich dodržení je úspěch (skoro) zaručen.

Jak napsat tiskovou zprávu

Jak napsat tiskovou zprávu obr.1

Tisková zpráva – Vše začíná už před samotným psaním tiskové zprávy

 

Pro tiskovou zprávu je důležité mít zajímavé téma. Hlavní zásadou při psaní tiskové zprávy je, že musí zaujmout. Jakmile bude nezajímavá, nudná, bez nápadu, skončí v záplavě několika desítek, ba dokonce stovek podobě strukturovaných tiskových zpráv, které nikdo ani zdaleka nedočetl až do konce. Téma je nutné dobře zvážit. Tiskových zpráv se denně napíše nespočetné množství, většina z nich však končí „pod stolem“ již během prvního třídění.

Tisková Zpráva Jak napsat Tiskovou zpravu Press web

Jak napsat tiskovou zprávu obr.2

Tisková zpráva

O zaujmutí doslova „na první pohled“ by se měl postarat titulek

Titulek je první část textové zprávy, kterého si novinářovo oko všimne. Měl by být jasný, stručný, ale zároveň dostatečně zajímavý a atraktivní, aby dokázal přitáhnout pozornost díky zajímavému tématu, který je rozepsán v odstavcích pod ním. Titulek by neměl být delší než jeden řádek. Důležitou funkci zastává i první odstavec, tzv. perex. V tomto odstavci by měl být shrnut obsah celé zprávy v několika jednoduchých, ne příliš rozvitých větách. Dále postupujte ve psaní dalších odstavců. Platí, že nejdůležitější informace se mají řadit do popředí zprávy, ty méně důležité ke konci. Vhodným prvkem, který dokáže tiskovou zprávu oživit, je přímá řeč.

Jak napsat Tiskovou zpravu

Jak napsat tiskovou zprávu obr.3

Délka tiskové zprávy

Délka tiskové zprávy by neměla překročit 500 slov. Delšími zprávami se pravděpodobně nebude nikdo zabývat. Na samotný závěr tiskové zprávy se zpravidla uvádí kontaktní osoba, na kterou se v případě zájmu může novinář obrátit.

Tisková zpráva má mít příběh

Každá tisková zpráva by měla mít příběh. Výběru tématu byste měli věnovat dostatek času. Aktuálnost vaší tiskové zprávy jistě bude „bodem“ k plusu. Nezapomínejte ani na grafickou podobu, která též patří mezi první části, kterých si čtenář všimne nejdříve.

Posted by Press-news.cz