REGISTRACE / PŘIHLÁŠENÍ
OK 365 Internetový magazín
Rubriky
Archivy

Posts Tagged ‘koordinátor BOZP Brno’

Bezpečnost při práci na staveništích

Při výstavbě nových budov se může stát mnoho neštěstí, proto musí existovat někdo, kdo se na tyto činnosti divá právě z tohoto pohledu. Musí tam být prostě někdo, kdo bude kontrolovat, zda jsou všechny činnosti vykonávány podle platných právních předpisů, které uvádějí, jaké jsou požadavky na bezpečnost a ochranu při práci na staveništích. Takový pracovník se nazývá koordinátor BOZP a jeho účast je nutná při každé rizikové výstavbě.

Každý, kdo je zodpovědný za stavbu je přímo povinen tohoto odborníka vyhledat a začít s ním spolupracovat. Poté musí zadavatel projektu bezpečnostní nařízení koordinátora poslechnout a respektovat. Kdyby tak totiž neučinil a nastal by právě onen problém, kterému mělo být nařízením zabráněno, znamenalo by to pro stavebníka a investory velké potíže, neboť nedodrželi zákon.

Práce koordinátora se rozděluje na dvě fáze. Nejdříve samozřejmě proběhne fáze přípravná, při které má za úkol zpracovat takový dokument, který bude obsahovat plán bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi. Musí samozřejmě vždy korespondovat se všemi zákony. Jedna z jeho dalších činností je pak také zhodnotit stávající stav všech potřeb, které zajišťují bezpečnost na stavbě.

Pokud při této fázi nenastanou nějaké komplikace, může koordinátor přistoupit k fázi realizace. Znamená to, že stavba započne a řídí se všemi stávajícími pokyny, které jsou nařízeny. Při těchto úkonech odpovědný pracovník kontroluje dodržování těchto pravidel, v případě nějakých nedostatků zvyšuje bezpečnostní opatření a dělá o nich zápisy. Hlavním cílem je samozřejmě vyhnout se, co nejvíce je to možné situacím, které by ohrožovaly životy. Práce koordinátorů je velmi náročná a zodpovědná pozice, kterou nemůže dělat jen tak někdo, proto jsou tito pracovníci vždy velmi pečlivě vybíráni. Služby koordinátora poskytuje například firma Tomáše Dvořáčka, která působí nejen v Brně, ale také v okolí Tišnova, Kuřimi, či Břeclavi.

Koordinátor BOZP
www.koord-bozp.cz
Tomáš Dvořáček
IČ: 75325624
Lomnička 53, 666 01