REGISTRACE / PŘIHLÁŠENÍ
OK 365 Internetový magazín
Rubriky
Archivy

Posts Tagged ‘revize elektrospotřebičů’

Zabránit požárům a jiným neštěstím můžou časné revize elektro, avšak i revize elektrospotřebičů a revize hromosvodů

Časná revize elektro objeví poruchu elektrospotřebiče, popřípadě hromosvodu o hodně dřív, než dojde k tragédiím s dopadem na zdraví, na zničených životech a poškozeném majetku. Skutečný stav elektroinstalací ukážou majitelům revize elektro. Možný požár by mohla odvrátit brzká revize hromosvodů, jako jsou revize hromosvodů výchozí, ale také revize hromosvodů periodické a revize hromosvodů mimořádné.

Společnost Revize elektro Praha se orientuje na revize elektro bez omezení napětí, dále na revize elektro nářadí a revize elektrospotřebičů, dělá pravidelné revize elektroinstalace a elektrorozvodů do 1000 V, nutné revize hromosvodů, ale i revize elektro zařízení VN a VNN. Firma je specialistou i v oblasti montáží a renovací elektro zařízení bez omezení napětí, kontroluje fungování elektro zařízení bez omezení napětí „B“ příkaz. Nově se společnost soustředí také na revize, prodej, servis a správky elektroskútrů a elektrokol od všech výrobců.

Během revize elektrospotřebičů měřené elektrospotřebiče firma Revize elektro Praha označí poznávacími štítky, spotřebiče se proměří a hodnoty zapíšou do revizních karet vytvořených na každý elektrospotřebič. Během revize elektrospotřebičů je ozkoušen jejich chod a správná funkčnost. Na závěr je sepsána konečná zpráva o všech změřených spotřebičích.

Všechny revize elektro a revize hromosvodů jsou vyžadovány dle vyhlášky podle zákonů číslo 262/2006 Sbírky a č. 309/2006 Sbírky. Při případném vzplanutí anebo úrazu proudem pak pojišťovny můžou krátit pojistné plnění anebo nic nezaplatí nic v situaci, že vlastník pracovního objektu anebo nemovitosti nesplnil zákonný požadavek na revize elektro a revize hromosvodů. Když se při kontrole zjistí, že se majiteli nedostává aktuální revize elektro, se udělují pokuty do výše dvou milionů korun. Souběžně jsou revize elektro požadovány pro získání certifikátu ISO a auditu na ISO.

Provádíme revize hromosvodů a elektrospotřebičů levně a rychle

Bezpečným, spolehlivým a snadno dostupným partnerem, který ve vašem objektu, firmě, výrobní hale či třeba administrativní budově provede revize elektrospotřebičů a revize hromosvodů, je spol. Elektro Revize Praha. Společnost Revize Elektro Praha realizuje všechny revize elektroinstalace v Praze, ale rovněž v celé republice za použití té nejmodernější techniky.

Spolehlivým partnerem pro revize elektroinstalace je právě společnost revize-elektro-praha.cz

Společnost Revize Elektro Praha měří zařízení vysokého a velmi vysokého napětí, provádí montáže a opravy na rozvodnách 22kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV, kde provádí i elektrorevize. Do kompetencí firmy spadají rovněž montáže, opravy i elektrorevize vypínačů AEG(ALTSOM)S1 – 123 kV a 245 kV, vypínačů ALSTOM GL 31/312F1, vypínačů ALSTOMHVX 22 kV – izolovaných vákuem a rozvaděčů GMA – izolovaných plynem SF6. Nabídka společnosti zahrnuje rovněž měření velmi malých přechodových odporů a spínacích časů a plnění přístrojů plynem.

Revize elektrospotřebičů jsou povinné

Zákonem ukládaná povinnost provádět revize elektrospotřebičů je nutné především kvůli bezpečnosti práce, zdraví i ochraně zaměstnanců. Zaměstnavatel je totiž podle zákona povinen nechat provést revize elektrospotřebičů a také revize hromosvodů. Společnost revize-elektro-praha.cz se navíc pří provádění revize elektrospotřebičů a revize hromosvodů zavazuje k ozkoušení, oštítkování a přeměrení. Do revizních karet se pak zaznamenávají naměřené hodnoty.

Před zásahem blesku vás ochrání revize hromosvodů

Blesk je nebezpečným rizikem pro občany, zařízení, stavby, instalace i inženýrské sítě, a přesně z tohoto důvodu se v rámci ochrany instalují hromosvody. Právě revize hromosvodů je dalším ochranným činitelem. Při stavění nového hromosvodu realizujeme takzvané výchozí revize. Periodické revize hromosvodů se provádějí každé 4 roky a po hávarii jsou potřeba mimořádné revize hromosvodů.