REGISTRACE / PŘIHLÁŠENÍ
OK 365 Internetový magazín
Rubriky
Archivy

Posts Tagged ‘fasádní polystyren’

Zateplení fasády se vyplatí, ale …

I když má u nás zateplení fasád vybudovanou téměř 20ti letou tradici, stále se při realizování zateplení vyskytují zásadní chyby. V konečném důsledku může mít špatně provedené zateplení fasády velký vliv na životnost a především funkčnost celého systému, která se dříve nebo později může projevit estetickými defekty fasády nebo v nejhorších případech až odtržení izolačních desek od podkladu. Investice do tohoto opatření je sice návratná, ale jen za předpokladu, že bude dodržena vhodná skladba a technologický pracovní postup.

Jedna ze zásad jak si zachovat co nejdelší životnost zateplovacího systému je správně zvolit izolační materiál. Mezi nejrozšířenější tepelné izolace patří fasádní polystyren. Vzhledem k jeho pořizovací ceně a dobrým tepelně izolačním vlastnostem je velmi rozšířený nejen u rekonstrukcí a renovací fasád, ale i u novostaveb, bytových a panelových domů. Mějte na paměti, že polystyren se v ČR vyrábí, ale také dováží z okolních států. Doporučujeme vždy vybírat tzv. českou kvalitu EPS, která splňuje veškeré požadavky na použití do kontaktních zateplovacích systémů ETICS. Musíme upozornit na fakt, že zahraniční fasádní polystyren má zpravidla nižší objemovou hmotnost a horší tepelně izolační vlastnosti. Díky nekvalitnímu izolantu si můžete snížit životnost zateplení fasády o několik let. Taková investice do zateplení potom postrádá tížený efekt.

Neméně důležité pro zachování maximální životnosti ETICS je dodržovat správné technologické postupy. Informujte se u odborníku jak správně nalepit polystyren, jak provést armovací vrstvu, čím a jak kotvit fasádní polystyren, jakou povrchovou omítku použít? Na tyto otázky najdete odpovědi u specializovaných realizačních firem nebo na odborných webech s touto tématikou.

Izolační desky Isover Twinner

Vzhledem k neustálému vývoji tepelných izolací pro zateplení fasád se na trhu objevila novinka v podobě sendvičově uspořádaných desek. Jádrem izolantu je šedý fasádní polystyren GreyWall se zvýšeným izolačním účinkem, který se již osvědčil v praxi při zateplení nízkoenergetických nebo pasivních domů. Tento šedý polystyren je doplněn o krycí desku Isover TF Profi tloušťky 30mm.

Spojení desek je provedeno průmyslovým slepením pomocí speciálního lepidla, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu i smyku a umožňuje ekonomickou výrobu izolačních desek pro energeticky úsporné objekty v tloušťkách od 100 do 300mm. Izolační deska Twinner má díky spojení materiálů polystyren vata výborné tepelně izolační a akustické vlastnosti. Tato izolace je velmi vhodná pro zateplení fasád rekonstrukcí nebo novostaveb s vysokým požadavkem na úsporu energií. Skladba zateplení vychází z kombinací materiálů vhodných na šedý polystyren. Jednou z certifikovaných skladeb představila firma Baumit. Lepící a stěrková hmota ProContact, kotvící hmoždinky StarTrack, armovací tkanina Startex, finální povrchová úprava NanoporTop se samočistícím efektem. Zateplení tímto systémem patří jednoznačně mezi nejkvalitnější konfigurace ETICS.

Řešení Twinner je sice o něco finančně náročnější než při klasickém zateplení, kdy je použit izolant fasádní polystyren, ale zároveň klade důraz na dlouhou životnost a kvalitu povrchové úpravy.

Vývoj fasádního polystyrenu u nás

Renovace a zateplení fasád je nezbytné opatření pro dosažení nižších nákladů na vytápění. Na trhu se již objevilo mnoho technologií a materiálů, se kterými lze takovéto úspory dosáhnout. Z počátku éry zateplování se jako izolant využíval především fasádní polystyren. Vzhledem k jeho tepelně izolačním vlastnostem a nízké pořizovací ceně je velmi oblíben i v současnosti. Vzhledem k neustálému vývoji se i polystyren dočkal různých úprav a variant.

Firma Baumit má jako jedna z mála na českém trhu certifikovaný prodyšný polystyren na zateplení s označením Open Therm. Jedná se o fasádní desky, které jsou děrované po celé ploše. Díky otvorům pak dochází k lepšímu odvodu vodních par z konstrukce. Konstrukčně velmi podobný polystyren s označením Clima EPS-F Rda má i největší dodavatel v ČR firma Saint-gobain Weber Terranova. Fasádní polystyren prošel před čtyřmi lety mnohým vylepšením. Firma BASF byla první na trhu, která představila šedý fasádní polystyren pro zateplení fasád. Klasická směs polystyrenu byla doplněna příměsí grafitu a tím dostaly fasádní izolační desky lepší tepelně izolační vlastnosti. Je obecně známo, že rozdíl v zateplení bílého a šedého polystyrenu činí při stejné síle izolantu cca. 20 % ve prospěch šedého EPS. Je nutné si uvědomit, že zároveň má šedý fasádní polystyren téměř dvojnásobnou teplotní roztažnost než klasický EPS 70F. Proto je nutné při realizaci zateplení šedým polystyrenem zamezit slunečnímu záření na fasádní desky. Platí to jak při skladování, tak při lepení polystyrenu. V současnosti je patří šedý fasádní polystyren k „nejteplejším“ izolantům vhodných pro zateplení fasády. Výrobce izolačních materiálů Isover tento výrobek ještě zdokonalil přilepením 3cm silné fasádní vaty na vnější stranu izolantu pro lepší akustické vlastnosti. Desky s označením Twinner jsou velmi vhodné pro energeticky úsporné objekty.

Vybírejte fasádní polystyren v odpovídající tloušťce a předejděte tak problémům, které vlivem nesprávného výběru mohou nastat. Poraďte se se specialisty v oboru zateplení fasád.

Zateplení Weber Terranova

Firma Saint-Gobain Weber Terranova patří v České republice na špičku mezi výrobci zateplovacích systémů. Díky četnosti výrobků poskytuje Weber kompletní nabídku materiálů pro zateplení fasád. Vzhledem ke své dlouholeté tradici nabízí praxí ověřené funkční řešení s dlouhou dobou životnosti.

Na fasádní polystyren jsou použity lepidla a stěrky s výbornou zpracovatelností. Mezi ně patří Weber tmel 700, Weber therm klasik nebo Weber therm elastik. Posledně jmenovaný má univerzální použití na polystyren, fasádní vatu a soklový perimetr. V nabídce jsou systémové penetrace podkladní nebo fasádní pod tenkovrstvé probarvené pastovité omítky. Penetrační nátěry mohou být dodávány v čiré nebo barevné variantě podle způsobu využití. Nejčastěji se pak penetrace nanášejí válečkem. Kvalitu u zateplení fasád určuje bezesporu finální povrchová úprava. Firma Weber nabízí asi nejpestřejší nabídku pastovitých omítek na trhu. Nejčastěji se používají akrylátové a silikonové omítky Weber. Pokud je použit k zateplení fasádní polystyren volíme nejčastěji silikonovou omítku. Ta má nejlepší poměr ceny a kvality, navíc se díky svým vlastnostem přibližuje top omítkám, které jsou v dnešní době na trhu. Jedná se především o omítky silikon PLUS, Extra Clean nebo topDry, které mají vynikající paropropustné, vodoodpudivé a samočistící vlastnosti. Jako povrchová úprava na soklový polystyren je nejčastěji používána dekorativní omítka marmolit. Vzhledem k široké paletě barevných mozaikových variant je velmi oblíbenou mezi zákazníky. Zateplení značky Weber je zcela jistě rozumnou volbou pro ty, kteří chtějí materiál ověřený dlouholetou praxí.