REGISTRACE / PŘIHLÁŠENÍ
OK 365 Internetový magazín
Rubriky
Archivy

Posts Tagged ‘polystyren’

Hlavní důvody proč zateplit dům

Základní otázkou, kterou si majitel domu položí, je to, zda se zateplení vyplatí. Nejdůležitějším kritériem je cenová návratnost.

 

Každý si je vědom, že zateplením domu trvale sníží spotřebu energie na vytápění. Jedná se o investici trvalou a výhodnou. Zateplením domu postaveného z plných cihel o síle stěny 45 cm snížíme při použití fasádního polystyrenu součinitel prostupu tepla původní stěny U=1,40 W/M2K na hodnotu U=0,30 W/m2K. Při současných cenách plynu se jedná o roční úsporu cca 150 Kč/m2 obvodového zdiva domu. Cena za zateplení je cca 1000 Kč/m2. Investice do zateplení se tak vrátí při současných cenách energie za méně než 7 let. Lze předpokládat, že ceny energií budou nadále stoupat a tím se návratnost investice ještě zkrátí.

V případě používání klimatizace jsou náklady na ochlazení prostoru o 1°C až třikrát vyšší než náklady na vyhřátí o 1°C stejného prostoru. Dobře izolované stěny chrání dům před přehřátím, a tak není klimatizace potřeba. Tím docílíme úspor nejen za energii na chlazení, ale i za nákup a údržbu potřebného zařízení.

Úsporu zaznamenáme i při nákupu kotle na vytápění. Je zřejmé, že kotel o nižším výkonu je levnější než kotel s výkonem vyšším.

Kvalitním zateplením odstraníme kondenzaci vodních par na stěnách a tím zamezíme vzniku plísní na stěnách. Stěny budou také pocitově teplejší a nebude z nich vyzařovat chlad.

Zateplením je také chráněna nosná konstrukce stěny a nedochází tak k jejímu rychlému stárnutí a je prodloužena její životnost.

Zateplení domu se zpravidla řeší v době, kdy je stejně nutné provést určité opravy fasády.

Z uvedených poznatků je zřejmé, že zateplení fasády starých domů se určitě vyplatí. V každém případě je vhodné se předem poradit s odbornou firmou, která má zkušenosti se zateplováním. Mezi odborníky na zateplení budov určitě patří společnost Stav Agency s.r.o. z Liberce.

http://www.stav-agency.cz/zateplovani

http://www.stav-agency.cz/zateplovani/zateplovani-budov

http://www.stav-agency.cz/2017/06/13/hlavni-duvody-proc-zateplit-dum/

Zateplit dům polystyrenem nebo vatou?

Polystyren a minerální vata jsou nejčastěji používané materiály na zateplení fasád domů. Každý z těchto výrobků má své výhody a nevýhody.

 

Při zateplování polystyrenem je určitě nutné vždy používat fasádní polystyren a ne obyčejné polystyreny. Fasádní polystyreny mají větší objemovou hmotnost a větší odolnost proti stlačení a mechanickému poškození.

Pěnový polystyren má velmi dobré tepelněizolační vlastnosti, je tvarově stabilní, lehký, nenasákavý, samozhášivý a dobře se s ním pracuje. Pěnový polystyren se skládá ze 2 % polystyrenu a z 98 % vzduchu, který je uzavřen v jednotlivých kuličkách. Pěnový polystyren je hygienicky nezávadný.

Nevýhodou pěnového polystyrenu je jeho možná sublimace (ubývání objemu) při působení teplot nad 80 °C. Polystyren je nevhodné dávat pod tmavé parapetní plechy, zakrývat tmavou fasádou či používat v blízkosti sálavého tepla. Polystyren také nesmí přijít do kontaktu s organickými rozpouštědly. Polystyren se nesmí lepit na zdivo s vyšší vlhkostí než 6 %. Obecně se doporučuje zateplovat polystyrenem tloušťky minimálně 120 mm, tak aby nevznikal ve stěně rosný bod.

Mezi výhody minerální vaty používané na zateplení určitě patří její paropropustnost, odolnost vůči vysokým teplotám i vůči UV záření. Díky vyšší nasákavosti nelze izolační vatu používat na soklové části domu, u chodníku a v místech, kde hrozí odkapávání či odstřikování vody. Instalace minerální vaty je oproti polystyrenu o něco náročnější a také cena je o něco vyšší.

Jaký zateplovací materiál je na konkrétní objekt nejvhodnější by měl posoudit odborník. Určitě se také vyplatí svěřit zateplení domu zkušeným profesionálům, kteří jsou odborně proškoleni a používají materiály doporučené výrobcem. Mezi velmi zkušené firmy realizující zateplování budov patří společnost Stav Agency s.r.o. z Liberce.

http://www.stav-agency.cz/zateplovani/zateplovani-budov

http://www.stav-agency.cz/2017/05/16/zateplit-dum-polystyrenem-nebo-vatou/

http://www.stav-agency.cz/

Nepravdy o zateplování domů polystyrenem

Ze všech stran posloucháme, že zateplením domu ušetříme spoustu peněz za vytápění, prodloužíme životnost domu a zvýšíme jeho hodnotu.

Jedním z nejpoužívanějších zateplovacích materiálů je polystyren. V souvislosti s tímto materiálem často slýcháme názory, že polystyren postupně mizí. Tato pověra vznikla pravděpodobně v počátcích používání polystyrenu jako izolačního materiálu. V té době se používala různá lepidla a přípravky s organickými rozpouštědly, která mohla narušovat polystyren. V současné době používané materiály zaručují životnost polystyrénu více než 50 let (předpoklad je ale více než 100 roků). Nyní používaný polystyrén navíc odolává i teplotám 80°C.

Dalším mýtem je plesnivění interiéru při zateplení polystyrenem. Právě opak je pravdou. Plísně vznikají v uzavřených prostorech s velkou vlhkostí zejména na nezateplených stěnách, kde vznikají tepelné mosty. Na zateplených konstrukcích se vždy sráží méně vlhkosti a tudíž je menší pravděpodobnost vzniku plísní.

Není ani pravda, že polystyren je neekologický a že je jedovatý. Pěnový polystyren tvoří z 98% vzduch. Polystyren lze navíc snadno recyklovat. Že není polystyren jedovatý, dokazuje jeho časté používání jako obalový materiál v potravinářství.

V případě dotazů na vlastnosti polystyrenu používaného při zateplování budov, způsobu aplikace a případné výhody a nevýhody pro jeho použití na konkrétní stavbu se každý může obrátit na pracovníky společnosti Stav Agency s.r.o. z Liberce. Společnost Stav Agency má odborné i dlouholeté praktické zkušenosti se zateplováním nových i starých objektů, kterým se zabývá již řadu.

http://www.stav-agency.cz/zateplovani/zateplovani-fasad

http://www.stav-agency.cz/zateplovani

http://www.stav-agency.cz/clanky/nepravdy-o-zateplovani-domu-polystyrenem

Postup zateplování domu polystyrenem

V současnosti je nejčastěji používaným materiálem na zateplení domů polystyren. Mezi jeho přednosti patří nízká cena, snadná opracovatelnost a rychlá montáž.

 

Polystyren se používá nejen na zateplení panelových a cihlových bytových domů, ale i na zateplení rodinných domů. Polystyren je vynikající tepelný izolant, který je vzduchotěsný, což brání únikům tepla. Při zateplení polystyrenem je nutné počítat s dostatečným větráním vnitřních prostor, aby v interiéru nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti.

Při zateplování se nevyplatí šetřit na tloušťce polystyrenu. Je dobré si uvědomit, že cena polystyrenu je pouze částečným nákladem zateplení. Síla polystyrenu by měla být minimálně 15 – 20 cm.

Samotný proces zateplení sestává z několika navazujících kroků. Nejprve je potřeba očistit stávající povrch domu od nečistot, mastnoty a nepevných částí fasády. Nutné je také odmontovat veškeré doplňky jako jsou větrací mřížky, antény, hromosvod apod. Takto připravený povrch se důkladně penetruje. Samotné montáži polystyrenu ještě předchází upevnění soklových lišt. Desky se lepí pomocí stěrkového tmelu a kotví talířovými hmoždinkami. Rohy fasády se proti následnému poškození zpevňují rohovými lištami s perlinkou.

Na celou plochu fasády se nanese stěrkový tmel, do kterého se vtlačí perlinka. Po dokonalém vyschnutí stěrkové vrstvy je nutné opět celou plochu penetrovat. Penetrace zajistí vyšší přilnavost vrchní omítky a sníží savost pokladu. Ještě před samotným nanesením finální omítky je třeba zatmelit spáry kolem oken a dveří pružným akrylátovým tmelem.

Aby zateplení dokonale plnilo svůj účel a fasáda vydržela dlouhou dobu neporušená, je důležité dodržovat veškeré technologické postupy. Zateplení by měli provádět proškolení řemeslníci. Mezi zkušené a ověřené firmy realizující zateplení rodinných i panelových domů patří společnost Stav Agency s.r.o. z Liberce. Dlouholeté zkušenosti a bohaté reference ze zateplování objektů řadí společnost Stav Agency mezi přední odborníky na zateplování.

http://www.stav-agency.cz/zateplovani

http://www.stav-agency.cz/zateplovani/zateplovani-budov

http://www.stav-agency.cz/clanky/postup-zateplovani-domu-polystyrenem

Zateplení fasády se vyplatí, ale …

I když má u nás zateplení fasád vybudovanou téměř 20ti letou tradici, stále se při realizování zateplení vyskytují zásadní chyby. V konečném důsledku může mít špatně provedené zateplení fasády velký vliv na životnost a především funkčnost celého systému, která se dříve nebo později může projevit estetickými defekty fasády nebo v nejhorších případech až odtržení izolačních desek od podkladu. Investice do tohoto opatření je sice návratná, ale jen za předpokladu, že bude dodržena vhodná skladba a technologický pracovní postup.

Jedna ze zásad jak si zachovat co nejdelší životnost zateplovacího systému je správně zvolit izolační materiál. Mezi nejrozšířenější tepelné izolace patří fasádní polystyren. Vzhledem k jeho pořizovací ceně a dobrým tepelně izolačním vlastnostem je velmi rozšířený nejen u rekonstrukcí a renovací fasád, ale i u novostaveb, bytových a panelových domů. Mějte na paměti, že polystyren se v ČR vyrábí, ale také dováží z okolních států. Doporučujeme vždy vybírat tzv. českou kvalitu EPS, která splňuje veškeré požadavky na použití do kontaktních zateplovacích systémů ETICS. Musíme upozornit na fakt, že zahraniční fasádní polystyren má zpravidla nižší objemovou hmotnost a horší tepelně izolační vlastnosti. Díky nekvalitnímu izolantu si můžete snížit životnost zateplení fasády o několik let. Taková investice do zateplení potom postrádá tížený efekt.

Neméně důležité pro zachování maximální životnosti ETICS je dodržovat správné technologické postupy. Informujte se u odborníku jak správně nalepit polystyren, jak provést armovací vrstvu, čím a jak kotvit fasádní polystyren, jakou povrchovou omítku použít? Na tyto otázky najdete odpovědi u specializovaných realizačních firem nebo na odborných webech s touto tématikou.

Izolační desky Isover Twinner

Vzhledem k neustálému vývoji tepelných izolací pro zateplení fasád se na trhu objevila novinka v podobě sendvičově uspořádaných desek. Jádrem izolantu je šedý fasádní polystyren GreyWall se zvýšeným izolačním účinkem, který se již osvědčil v praxi při zateplení nízkoenergetických nebo pasivních domů. Tento šedý polystyren je doplněn o krycí desku Isover TF Profi tloušťky 30mm.

Spojení desek je provedeno průmyslovým slepením pomocí speciálního lepidla, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu i smyku a umožňuje ekonomickou výrobu izolačních desek pro energeticky úsporné objekty v tloušťkách od 100 do 300mm. Izolační deska Twinner má díky spojení materiálů polystyren vata výborné tepelně izolační a akustické vlastnosti. Tato izolace je velmi vhodná pro zateplení fasád rekonstrukcí nebo novostaveb s vysokým požadavkem na úsporu energií. Skladba zateplení vychází z kombinací materiálů vhodných na šedý polystyren. Jednou z certifikovaných skladeb představila firma Baumit. Lepící a stěrková hmota ProContact, kotvící hmoždinky StarTrack, armovací tkanina Startex, finální povrchová úprava NanoporTop se samočistícím efektem. Zateplení tímto systémem patří jednoznačně mezi nejkvalitnější konfigurace ETICS.

Řešení Twinner je sice o něco finančně náročnější než při klasickém zateplení, kdy je použit izolant fasádní polystyren, ale zároveň klade důraz na dlouhou životnost a kvalitu povrchové úpravy.

Vývoj fasádního polystyrenu u nás

Renovace a zateplení fasád je nezbytné opatření pro dosažení nižších nákladů na vytápění. Na trhu se již objevilo mnoho technologií a materiálů, se kterými lze takovéto úspory dosáhnout. Z počátku éry zateplování se jako izolant využíval především fasádní polystyren. Vzhledem k jeho tepelně izolačním vlastnostem a nízké pořizovací ceně je velmi oblíben i v současnosti. Vzhledem k neustálému vývoji se i polystyren dočkal různých úprav a variant.

Firma Baumit má jako jedna z mála na českém trhu certifikovaný prodyšný polystyren na zateplení s označením Open Therm. Jedná se o fasádní desky, které jsou děrované po celé ploše. Díky otvorům pak dochází k lepšímu odvodu vodních par z konstrukce. Konstrukčně velmi podobný polystyren s označením Clima EPS-F Rda má i největší dodavatel v ČR firma Saint-gobain Weber Terranova. Fasádní polystyren prošel před čtyřmi lety mnohým vylepšením. Firma BASF byla první na trhu, která představila šedý fasádní polystyren pro zateplení fasád. Klasická směs polystyrenu byla doplněna příměsí grafitu a tím dostaly fasádní izolační desky lepší tepelně izolační vlastnosti. Je obecně známo, že rozdíl v zateplení bílého a šedého polystyrenu činí při stejné síle izolantu cca. 20 % ve prospěch šedého EPS. Je nutné si uvědomit, že zároveň má šedý fasádní polystyren téměř dvojnásobnou teplotní roztažnost než klasický EPS 70F. Proto je nutné při realizaci zateplení šedým polystyrenem zamezit slunečnímu záření na fasádní desky. Platí to jak při skladování, tak při lepení polystyrenu. V současnosti je patří šedý fasádní polystyren k „nejteplejším“ izolantům vhodných pro zateplení fasády. Výrobce izolačních materiálů Isover tento výrobek ještě zdokonalil přilepením 3cm silné fasádní vaty na vnější stranu izolantu pro lepší akustické vlastnosti. Desky s označením Twinner jsou velmi vhodné pro energeticky úsporné objekty.

Vybírejte fasádní polystyren v odpovídající tloušťce a předejděte tak problémům, které vlivem nesprávného výběru mohou nastat. Poraďte se se specialisty v oboru zateplení fasád.

Zateplení Weber Terranova

Firma Saint-Gobain Weber Terranova patří v České republice na špičku mezi výrobci zateplovacích systémů. Díky četnosti výrobků poskytuje Weber kompletní nabídku materiálů pro zateplení fasád. Vzhledem ke své dlouholeté tradici nabízí praxí ověřené funkční řešení s dlouhou dobou životnosti.

Na fasádní polystyren jsou použity lepidla a stěrky s výbornou zpracovatelností. Mezi ně patří Weber tmel 700, Weber therm klasik nebo Weber therm elastik. Posledně jmenovaný má univerzální použití na polystyren, fasádní vatu a soklový perimetr. V nabídce jsou systémové penetrace podkladní nebo fasádní pod tenkovrstvé probarvené pastovité omítky. Penetrační nátěry mohou být dodávány v čiré nebo barevné variantě podle způsobu využití. Nejčastěji se pak penetrace nanášejí válečkem. Kvalitu u zateplení fasád určuje bezesporu finální povrchová úprava. Firma Weber nabízí asi nejpestřejší nabídku pastovitých omítek na trhu. Nejčastěji se používají akrylátové a silikonové omítky Weber. Pokud je použit k zateplení fasádní polystyren volíme nejčastěji silikonovou omítku. Ta má nejlepší poměr ceny a kvality, navíc se díky svým vlastnostem přibližuje top omítkám, které jsou v dnešní době na trhu. Jedná se především o omítky silikon PLUS, Extra Clean nebo topDry, které mají vynikající paropropustné, vodoodpudivé a samočistící vlastnosti. Jako povrchová úprava na soklový polystyren je nejčastěji používána dekorativní omítka marmolit. Vzhledem k široké paletě barevných mozaikových variant je velmi oblíbenou mezi zákazníky. Zateplení značky Weber je zcela jistě rozumnou volbou pro ty, kteří chtějí materiál ověřený dlouholetou praxí.

Nová zelená úsporám – zateplete s dotací

V roce 2013 bude spuštěn další dotační program s názvem Nová zelená úsporám, který je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. Budou podporovány jak soukromé domy, tak veřejné budovy. V programu bude podporováno například komplexní zateplení rodinných a bytových domů. Zateplení fasád s dotací budou moci získat i veřejné budovy jako školy, školky, domovy seniorů apod. Opatření budou financována formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Ministerstvo životního prostředí bude podporovat i přípravu projektové dokumentace. Pro komplexní zateplení domu Vám bude navržen správný polystyrenv odpovídající tloušťce. Fasádní polystyren je nejoblíbenějším izolantem pro zateplení fasád. Jeho cena spadá na samé dno v porovnání s modernějšími a dražšími typy fasádních izolací. Uchovává si pořád velmi slušné tepelně izolační vlastnosti. Žadatelům o dotaci v programu Nová zelená úsporám bude přispíváno i na vytvoření projektové dokumentace. Ta určuje přesné porovnání současného a nového stavu a vypočítává velikost úspory.

Projekt navrhuje jaká opatření mají být použita pro dosažení předpokládané úspory. Přesné podmínky programu Nová zelená úsporám budou vyhlášeny na začátku příštího roku. Požádat o dotaci bude možné elektronicky a na krajských pracovištích SFŽP. O dotaci z programu Nová zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření tak po ní a uznány budou náklady na opatření realizováné po 1. lednu 2013. Žadateli o dotaci na zateplení mohou být například vlastníci rodinných a bytových domů, tzn. fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.