REGISTRACE / PŘIHLÁŠENÍ
OK 365 Internetový magazín
Rubriky
Archivy

Posts Tagged ‘zateplení fasád’

Vývoj fasádního polystyrenu u nás

Renovace a zateplení fasád je nezbytné opatření pro dosažení nižších nákladů na vytápění. Na trhu se již objevilo mnoho technologií a materiálů, se kterými lze takovéto úspory dosáhnout. Z počátku éry zateplování se jako izolant využíval především fasádní polystyren. Vzhledem k jeho tepelně izolačním vlastnostem a nízké pořizovací ceně je velmi oblíben i v současnosti. Vzhledem k neustálému vývoji se i polystyren dočkal různých úprav a variant.

Firma Baumit má jako jedna z mála na českém trhu certifikovaný prodyšný polystyren na zateplení s označením Open Therm. Jedná se o fasádní desky, které jsou děrované po celé ploše. Díky otvorům pak dochází k lepšímu odvodu vodních par z konstrukce. Konstrukčně velmi podobný polystyren s označením Clima EPS-F Rda má i největší dodavatel v ČR firma Saint-gobain Weber Terranova. Fasádní polystyren prošel před čtyřmi lety mnohým vylepšením. Firma BASF byla první na trhu, která představila šedý fasádní polystyren pro zateplení fasád. Klasická směs polystyrenu byla doplněna příměsí grafitu a tím dostaly fasádní izolační desky lepší tepelně izolační vlastnosti. Je obecně známo, že rozdíl v zateplení bílého a šedého polystyrenu činí při stejné síle izolantu cca. 20 % ve prospěch šedého EPS. Je nutné si uvědomit, že zároveň má šedý fasádní polystyren téměř dvojnásobnou teplotní roztažnost než klasický EPS 70F. Proto je nutné při realizaci zateplení šedým polystyrenem zamezit slunečnímu záření na fasádní desky. Platí to jak při skladování, tak při lepení polystyrenu. V současnosti je patří šedý fasádní polystyren k „nejteplejším“ izolantům vhodných pro zateplení fasády. Výrobce izolačních materiálů Isover tento výrobek ještě zdokonalil přilepením 3cm silné fasádní vaty na vnější stranu izolantu pro lepší akustické vlastnosti. Desky s označením Twinner jsou velmi vhodné pro energeticky úsporné objekty.

Vybírejte fasádní polystyren v odpovídající tloušťce a předejděte tak problémům, které vlivem nesprávného výběru mohou nastat. Poraďte se se specialisty v oboru zateplení fasád.

Zateplení Weber Terranova

Firma Saint-Gobain Weber Terranova patří v České republice na špičku mezi výrobci zateplovacích systémů. Díky četnosti výrobků poskytuje Weber kompletní nabídku materiálů pro zateplení fasád. Vzhledem ke své dlouholeté tradici nabízí praxí ověřené funkční řešení s dlouhou dobou životnosti.

Na fasádní polystyren jsou použity lepidla a stěrky s výbornou zpracovatelností. Mezi ně patří Weber tmel 700, Weber therm klasik nebo Weber therm elastik. Posledně jmenovaný má univerzální použití na polystyren, fasádní vatu a soklový perimetr. V nabídce jsou systémové penetrace podkladní nebo fasádní pod tenkovrstvé probarvené pastovité omítky. Penetrační nátěry mohou být dodávány v čiré nebo barevné variantě podle způsobu využití. Nejčastěji se pak penetrace nanášejí válečkem. Kvalitu u zateplení fasád určuje bezesporu finální povrchová úprava. Firma Weber nabízí asi nejpestřejší nabídku pastovitých omítek na trhu. Nejčastěji se používají akrylátové a silikonové omítky Weber. Pokud je použit k zateplení fasádní polystyren volíme nejčastěji silikonovou omítku. Ta má nejlepší poměr ceny a kvality, navíc se díky svým vlastnostem přibližuje top omítkám, které jsou v dnešní době na trhu. Jedná se především o omítky silikon PLUS, Extra Clean nebo topDry, které mají vynikající paropropustné, vodoodpudivé a samočistící vlastnosti. Jako povrchová úprava na soklový polystyren je nejčastěji používána dekorativní omítka marmolit. Vzhledem k široké paletě barevných mozaikových variant je velmi oblíbenou mezi zákazníky. Zateplení značky Weber je zcela jistě rozumnou volbou pro ty, kteří chtějí materiál ověřený dlouholetou praxí.

Nová zelená úsporám – zateplete s dotací

V roce 2013 bude spuštěn další dotační program s názvem Nová zelená úsporám, který je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. Budou podporovány jak soukromé domy, tak veřejné budovy. V programu bude podporováno například komplexní zateplení rodinných a bytových domů. Zateplení fasád s dotací budou moci získat i veřejné budovy jako školy, školky, domovy seniorů apod. Opatření budou financována formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Ministerstvo životního prostředí bude podporovat i přípravu projektové dokumentace. Pro komplexní zateplení domu Vám bude navržen správný polystyrenv odpovídající tloušťce. Fasádní polystyren je nejoblíbenějším izolantem pro zateplení fasád. Jeho cena spadá na samé dno v porovnání s modernějšími a dražšími typy fasádních izolací. Uchovává si pořád velmi slušné tepelně izolační vlastnosti. Žadatelům o dotaci v programu Nová zelená úsporám bude přispíváno i na vytvoření projektové dokumentace. Ta určuje přesné porovnání současného a nového stavu a vypočítává velikost úspory.

Projekt navrhuje jaká opatření mají být použita pro dosažení předpokládané úspory. Přesné podmínky programu Nová zelená úsporám budou vyhlášeny na začátku příštího roku. Požádat o dotaci bude možné elektronicky a na krajských pracovištích SFŽP. O dotaci z programu Nová zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření tak po ní a uznány budou náklady na opatření realizováné po 1. lednu 2013. Žadateli o dotaci na zateplení mohou být například vlastníci rodinných a bytových domů, tzn. fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.