REGISTRACE / PŘIHLÁŠENÍ
OK 365 Internetový magazín
Rubriky
Archivy

Posts Tagged ‘tepelné čerpadlo vzduch voda’

Ekologická tepelná čerpadla pro každý domov

Ekologická tepelná čerpadla jsou specialisty označována za budoucnost v ohřevu vody a vytápění, a proto jsou ekologická tepelná čerpadla skutečně preferována před běžnými tepelnými zdroji. Zákonitostí tepelných čerpadel je vyžíváno pro taková zařízení, jako jsou třeba mrazničky, ledničky, kupříkladu klimatizace a leckteré typy vytápění. Asi 70 % energie tepelná čerpadla zužitkují z vnějšího prostředí, jež má značné množství tepelné energie.

Ekologicky šetrná tepelná čerpadla pracují na základním principu využitkování chladicí látky s malým bodem varu.  Během styku s vnějším prostředím se chladicí médium vypaří, pak se kompresorem stlačí chladicí médium v plynném skupenství, čímž je zvýšena požadovaná teplota pro vytápění, či ohřev vody. Teplo se v kondenzátoru předává topnému médiu, a díky tomu je znovu ochlazováno a zkapalněno. Následně se chladicí materie navrací do kompresoru, celý cyklus se opět opakuje.

Tepelné čerpadlo vzduch voda pracuje na základě převodu tepla do topné vody přes hydrobox, do kterého je nainstalován drobný elektrokotel. Elektrokotel napomáhá čerpadlu k dosažení určité teploty při nízkých venkovních teplotách. Tepelná čerpadla vzduch voda pracují při teplotách až -15 °C. Důvody k pořízení těchto čerpadel jsou nízké pořizovací náklady a snadná instalace. Kupte si ekologické kondenzační plynové kotle a úsporná tepelná čerpadla vzduch voda.

Specialisté ze společnosti IQ energy jsou schopni všem zájemcům poradit, jak obdržet státní podporu na snížení energetické náročnosti budov, a to neplacenými konzultacemi, avšak i pro živnostníky a veřejnou správu. Díky programu Zelená úsporám stát podpoří desítkami miliard zateplení domů, na stavby pasivních domů, výměny kotle a jiné další projekty ušetření energie. Zužitkujte poradenství energetických poradců, neboť proměny starých kotlů za ekologické jsou skutečnou hudbou budoucnosti.

Změňte výši Vašich výdajů za energie!

Dnešní trh nabízí velké množství variant, jak úsporně vytápět rodinný dům. Která alternativa je však tou možná nejvýhodnější právě pro Vás? S odpovědí na tuto otázku Vám mohou nejlépe pomoci zkušení odborníci z dané oblasti, kteří budou brát v potaz klimatické podmínky a další parametry toho či onoho konkrétního domu.

Mezi často instalovaná zařízení patří například solární panely na ohřev vody, tepelná čerpadla vzduch-voda nebo kondenzační plynové kotle. Domníváte se, že pořizovací cena těchto technologií je příliš vysoká? V posledních letech dochází k výraznému zlevňování a stávají se dostupné pro širokou veřejnost. Navíc lze využít programu Ministerstva životního prostředí s názvem Nová zelená úsporám a získat dotaci až do výše 75 %.

Solární panely na ohřev vody

Prostřednictvím solárních systémů se získává energie ze slunečního záření, které je přeměněno na teplo. Tento mechanismus lze používat nejen pro ohřev vody v topném zařízení, ale i pro ohřev vody k běžnému užívání. Ohřívejte vodu zdarma – sluncem a uspořte kolem 60 % energie nutné pro ohřev vody. Solární panely na ohřev vody je investice, která se vrátí již za 7-10 let, přičemž jejich životnost dosahuje až 30 let.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch voda je nejčastější variantou elektrického topného systému, který umí vytvořit tepelnou energii odebíráním energie z okolního prostředí. Kromě vzduchu lze tuto obnovitelnou energii vyrobit i ze země a z vody.

Zákazníci si na trhu nejvíce oblíbili tepelná čerpadla značky Veissmann a Mitsubishi. Výhodou čerpadel Veissmann je zejména jejich tichý chod, který nikterak nenarušuje rodinnou pohodu. Především majitelé větších a starších domů ocení tepelná čerpadla Mitsubishi s velkými výkony a přitom za přijatelné ceny.

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle jsou mimořádně efektivním způsobem vytápění, který navíc chrání naše ovzduší a životní prostředí. Účinnost takového kotle činí až 98 % při přeměně zemního plynu na teplo. Speciální systém zabudovaný uvnitř kotle zaručuje automatické nastavení daného kotle na všechny druhy plynu. Využijte už dnes rady odborníků, kteří Vám pomohou získat finanční podporu od státu. Kotlíková dotace 2015 bude v krajích vypsána již na podzim.

Tepelné čerpadlo jako alternativa vytápění

Ještě před samotnou stavbou nového bydlení, je třeba pomyslet na to čím budete své nové bydlení vytápět. Dnešní trh nabízí velké množství alternativního vytápění oproti těm nejvíce známým jako je elektřina a plyn. Pokud chystáte stavbu nemovitosti někde daleko od civilizace může být tento druh vytápění něco pro vás.

Tepelná čerpadla nepotřebují žádné další speciální přípojky jen přívod elektřiny, bez které bohužel nefungují. Mezi druhy tepelných čerpadel lze zařadit typy – země/voda, vzduch/voda, země/voda (vrt), vzduchu/vzduch, voda/vzduch, země/voda (vodní plocha) či země/voda (tzv. větrací vrt).

Princip tepelného čerpadla

Jak funguje tepelné čerpadlo? Tepelné čerpadlo funguje na principu uzavřeného chladícího okruhu jako lednice. V chladícím okruhu pak dochází k výrobě tepla. Čerpadlo si na začátku odebere energii z vnějšího prostředí (voda, vzduch, země) a to jako nízkoenergetické teplo. Toto teplo pak předává je předáno chladivu, které koluje uvnitř celé jednotky, kde je přivedeno na výparník, kde se postupně odpařuje na plyn.

Plyn je nasáván do kompresoru a tam se zhušťuje čímž se postupně ohřívá – až na 80 0 C. Toto teplo je pak předáváno do druhého výměníku, kde ohřívá vodu a chladivo se opět zkapalňuje, která je nadále rozháněná do otopného systému znásoben v kompresoru a tím se také ohřívá. Chladivo v kapalném stavu pokračuje zpět přes expanzní ventil k prvnímu výměníku – výparníku, aby se proces ohřívání z vnějšího prostředí mohl opakovat.

Tepelné čerpadlo vzduch voda

Tento typ čerpadla odebírá teplo z okolního vzduchu. Jedno tepelné čerpadlo je tedy namontováno zvenku budovy nebo může být kompletní celé venku a do budovy už může být zavedeno pouze potrubí s již ohřátou teplou vodou. Vše tady záleží na přání stavitele případně možnostem pozemku. Získaný vzduch je nasáván přímo do tepelného čerpadla a následně použito na ohřev vody, která je nadále rozháněna do otopného systému.

Tepelné čerpadlo vzduch voda má nízké provozní náklady ale menší životnost než čerpadla, která odebírají energii ze vzduchu. Nejlepších výsledků pro vytápění získáme kombinací tohoto čerpadla a vhodného podlahového vytápění, které je výrobně nastaveno na nízkoteplotní vytápění. Ve vysokých horských oblastech nemohou tyto čerpadla zaručit správnou funkci, proto se zde k instalaci nedoporučují.

Výběr tepelného čerpadla

Jaké tepelné čerpadlo vybrat? S výběrem vhodného tepelného čerpadla vám nejvíce asi poradí odborníci ze společností, které se tímto typem vytápění zabývají. Samozřejmostí jsou podmínky stavby domu a stav půdy, podloží povětrnostní vlivy. Na všechny tyto okolnosti je třeba brát zřetel, protože se při špatném rozhodnutí se může snadno stát, že pro tepelné čerpadlo země/vzduch budete mít budovu na kamenném podloží a žádné čerpadlo tedy do země nezapustíte.

Stejně jako typem umístění, se tepelná čerpadla liší i spotřebou energie a energií, kterou vyrábějí. Nejlevnější variantou na trhu je čerpadlo vzduch – voda, které má nejmenší pořizovací cenu a jeho náklady jsou minimální. Je mimo jiné vhodné i k vytápění bazénů.

Jaké vybrat tepelné čerpadlo?

Chtěli byste ušetřit za vytápění, zvolit efektivnější, a zároveň ekologickou verzi, a opustit dosavadní drahý způsob vytápění? Jasnou volbou jsou tepelná čerpadla, která jsou v současnosti nejoblíbenějším nízkoenergetickým způsobem vytápění.

Tepelné čerpadlo do domu

Nejprodávanějším typem čerpadel jsou tepelná čerpadla vzduch voda, které se využívají hlavně v teplejších oblastech jako např. Francie, Itálie… Co se týká zemí s chladnějším klimatem např. Švédsko, Finsko, Rakousko, tak zde se využívají převážně tepelná čerpadla země voda.

Výhody tepelného čerpadla

Rozhodně mezi těmito dvěma systémy jsou značné rozdíly a to jak ve spotřebě elektřiny a životnosti, tak i v náročnosti montáže a celkové hlučnosti. Určitě Vás bude zajímat, které z čerpadel je vhodné v České republice. Vzhledem ke klimatickým podmínkám, jak už bylo již jednou zmíněno, je to jednoznačně tepelné čerpadlo země voda, které odebírá teplo z plošného kolektoru.

Tepelná čerpadla odebírající teplo z plochy zahrady získávají v posledních letech opravdu vysoké zastoupení, není také divu. Neboť zemní kolektor spojuje výhody odběru tepla z vrtu, což je delší životnost a nízká spotřeba elektřiny, a zároveň výhody odběru tepla ze vzduchu, jako jsou nižší pořizovací náklady, jednodušší získávání povolení.

Jedinou podmínkou však je dostatečný pozemek, na kterém lze uskutečnit výkop zhruba do 120 cm. Pro lepší představivost, pro vytápění rodinného domu s plochou 160 m2 postačí pozemek o rozloze 300 m2. Pokud však dostatečně velký pozemek nevlastníte, bude pro Vás nejlepším řešením zvolit tepelné čerpadlo vzduch voda. U tohoto typu je instalace jednodušší a levnější, ale provozní náklady o něco vyšší a životnost trochu kratší. Rozhodně se tedy vyplatí investovat do kvalitních čerpadel, které mají dlouhodobé záruky a vysoké topné faktory.

Neměli byste ale zapomínat, že koupě tepelného čerpadla, se nerovná automaticky úspora provozních nákladů. Vždy záleží na zvolení správného typu čerpadla, topného systému a také celkového zapojení. Toto vše má velký vliv na dosahované úspory.

Ideální topný systém

Pro tepelná čerpadla je ideální podlahové topení, kterému nejenže stačí nižší teplota topné vody než u radiátorů, čímž je samozřejmě vytápění levnější, ale zároveň se také jedná o velmi komfortní a příjemný způsob topení.

Alternativní zdroje energie

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla patří mezi všeobecně nejoblíbenější způsob nízkoenergetického vytápění. Čerpadla jsou uzpůsobena tak, aby využívala teplo z okolního venkovního prostředí a převedla ho na vyšší teplotu, která následně vytopí místnosti.

Díky tomuto procesu jsou tepelná čerpadla řazena mezi alternativní zdroje energie. Populární jsou ale především proto, že Vám dokážou ušetřit náklady za teplo!V dnešní době je tepelným čerpadlem vybavená zhruba každá desátá novostavba. 

Druhy tepelných čerpadel

Je to především proto, že existuje celá řada typů tepelných čerpadel, která se snadno individuálně přizpůsobí podmínkám každého prostředí. Venkovní jednotka může čerpat tepelnou energii z vody, vzduchu nebo země. Podle toho rozdělujeme typy tepelných čerpadel.

Patří sem například tepelné čerpadlo země-voda, tepelné čerpadlo voda-voda a asi nejoblíbenější typ je tepelné čerpadlo vzduch voda, které se řadí mezi moderní způsoby vytápění objektů a také ohřevu vody.

Výhody tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla jsou především ekologická, pohodlná na užívání a cenově velmi výhodná. Mají i nízké provozní náklady, co se týče při porovnání – elektrické a plynové topení. Jejich instalace je jednoduchá a náklady patří k nízkým oproti čerpadlům s vrty.

Solární panely

Jedná se o další způsob alternativního získávání tepla. Solární panely dokážou přeměnit sluneční záření na teplo. Hlavní výhodou investice jsou dlouhé záruky 25 let, navíc životnost těchto panelů je vysoká okolo 30 let a jejich výkon je stabilní výkon.

Druhy solárních panelů

U solárních panelů máma také řadu druhů, které se liší materiálem polovodiče. Křemíkový solární panely využívají křemíku jako polovodiče. Organický solární panely slibují nižší náklady díky ploše tvořené bílkovinou a výrobou elektřiny na základě fotosyntézy. Fotovoltaické fólie využívají polovodiče, který je velmi tenký a lze ho nanášet ve velkých plochách.

Alternativní zdroje již nejsou hudbou budoucnosti, ale nutností přítomnost. Zamyslete se už dnes nad tím, jak můžete přispět k ochraně životního prostředí díky ekologickému způsobu vytápění.

Jak příští zimu ušetřit za teplo?

Je tu další měsíc a Vám opět přišel velký účet za energie?  Změna dodavatele je jedna možnost, ale v nynější době si nemůžete být jisti, zda byste za rok nebyli opět ve stejné situaci. Pokud chcete ušetřit za náklady na teplo, máme pro Vás hned několik řešení.

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla patří mezi topné systémy, které mají charakteristickou vlastnost, že odebírají energii z okolního prostředí. Díky tomu je zařízení schopné vyrobit tepelnou energii levněji než běžné kotle.

Ještě před několika lety byla drtivá většina novostaveb energeticky až dvakrát náročnější na vytápění. S příchodem nových materiálů, zateplovacích technologií, úspornějších systémů hospodaření s teplem a především nástupem nízkoenergetických staveb, dnes potřebují budovy ke svému provozu mnohem méně tepla než v minulosti.

Technologie současných tepelných čerpadel sice zůstává od jejich objevu takřka stejná (princip je znám přes sto let), ale je možné navrhovat mnohem menší a levnější zařízení, jež dokážou běžný dům bez problémů zásobit. Navíc se stoupajícími cenami alternativních zdrojů energie role těchto zařízení díky znatelné návratnosti investic roste.

Dnes je tepelným čerpadlem vybavena takřka každá desátá novostavba. Mezi nejoblíbenější typ patří tepelné čerpadlo vzduch voda, které si tepelnou energii odebírá z venkovního vzduchu a mění si svým mechanismem na teplo pro ohřev vody a na vytápění místností v domácnosti.

Akumulační nádrže

Další zařízení slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Jde oakumulační nádrže, což jsou tlakové nádoby s izolační vrstvou, které jsou uzpůsobeny pro uchovávání tepla, a totéž teplo je následně použito pro vytápění objektů.

Jejich hlavní úloha slouží k optimalizaci hospodaření s tepelnou energií. Aby se teplo plně využilo a nedocházelo ke zbytečným ztrátám, využívá se akumulačních nádrží například u kotle na tuhá paliva, tepelného čerpadla, solárních kolektorů, krbových vložek a dalších.

Díky akumulaci tepla dochází ke značným úsporám při vytápění, protože akumulační nádrže hromadí teplo ze zdrojů, které pracují v nominálních parametrech s maximální účinností.

Kotle na pelety

Kotle na pelety patří mezi energeticky úsporná zařízení díky vysoké účinnosti paliva. Další velkým plusem je to, že se jedná o kotel, který je velmi šetrný k životnímu prostředí.  Kotel na pelety si umí řídit svůj výkon a sám si dodává palivo, zapaluje se a uhasíná dle potřeby. Kotel na pelety je téměř bezobslužné zařízení.

Možností, jak ušetřit za teplo, je mnoho. Proto se raději obraťte na odborníky, kteří Vám rádi zodpoví dotazy, vypočítají kalkulaci a zařídí vše potřebné. Vy si budete pouze užívat výhody úsporných vytápěcích systémů, jako je jejich komfortnost, nižší účty za teplo, šetrnost k životnímu prostředí.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat