REGISTRACE / PŘIHLÁŠENÍ
OK 365 Internetový magazín
Rubriky
Archivy

Posts Tagged ‘střecha’

Při zateplování domu nezapomínejte na střechu

Při zateplování domu majitelé řeší výměnu oken a zateplení fasády a zateplení střechy opomíjejí.

Je důležité si uvědomit, že střechou může unikat spousta energie a tím i mnoho peněz.

 

Pokud není střecha kvalitně zateplena, jsou v podkroví v letních měsících velmi vysoké teploty a v zimním období zde je velká zima nebo musíme vynakládat mnoho energie na vyhřátí těchto prostor.

Špatně provedená či nedostatečná tepelná izolace střechy se v zimě projevuje odtáváním sněhu mezi krokvemi nebo naopak přímo na krokvích.

Rychlý vývoj tepelně izolačních materiálů nabízí více možností, jak střechu zateplit. Kvalitní izolace s velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti umožňuje docílit kvalitního zateplení podkroví i při relativně nízké tloušťce izolace.

Zejména u starších domů je před instalací izolace nutné posoudit aktuální stav střešní konstrukce. Určitě se nevyplatí zateplovat narušenou střešní konstrukci.

Se zateplením střechy by se každý majitel měl poradit s odborníkem.

Pokud o zateplení podkroví uvažujete, kontaktujte společnost Stav Agency s.r.o. v Liberci. Zkušený pracovník přímo ve vašem domě odborně posoudí stav střešní konstrukce a navrhne optimální způsob řešení tepelné izolace včetně doporučení nejvhodnějšího materiálu. Společnost Stav Agency spočítá také náklady na zateplení a v případě zájmu provede kompletní realizaci.

http://www.stav-agency.cz/scsdc/

http://www.stav-agency.cz/scsdc/zatepleni-strechy/

http://www.stav-agency.cz/2020/07/21/pri-zateplovani-domu-nezapominejte-na-strechu/

Zateplení a hydroizolace plochých střech

Majitelé starších domů s plochou střechou musí často řešit řadu problémů nejen se špatnou hydroizolací, ale i problémy s tepelnou izolací.

 

Pokud se majitel domu rozhodne zateplit svůj dům, nejprve uvažuje o zateplení stěn a výměně oken. Po realizaci tohoto zateplení ve větší míře vyvstanou problémy s plochou střechou. Na stropech pod střechou se objevují mokré mapy, a snižuje se účinnost tepelné izolace. Příčinou nemusí být přímo zatékání porušenou hydroizolační vrstvou, ale může se jednat o kondenzaci vodních par způsobenou špatným odvětrání střešního pláště.

Pří zateplení obvodového zdiva a výměně oken dojte ke snížení cirkulace vzduchu mezi vnitřním a vnějším prostorem domu a v objektu se zvyšuje vlhkost. Vlhkost stoupá stropem, a pokud není ve střešním plášti dobře odvětrána, kondenzuje zde. Tím dochází k degradaci mnohdy nedostatečné tepelné izolace a k narušování samotné střešní konstrukce.

Při zateplování domu je nutné řešit i zateplení střechy. Důležité je nejen kvalitní zateplení a hydroizolace, ale i správné odvětrání.

Kvalitně řešená střecha má nejen dostatečnou izolaci, ale je správně vyřešena parotěsnost spodních konstrukcí, odvětrání střešního pláště i správná hydroizolace.

Každý dům je specifický, a co je ideálním řešením při zateplení střechy pro jeden objekt, nemusí být pro jinou střechu příliš vhodné. Určitě se vyplatí poradit se před samotnou realizací s odborníky. Pokud uvažujete o opravě střechy, obraťte se o radu na společnost Stav Agency s.r.o. Zkušení pracovníci Stav Agency prohlédnou vaši střechu, v případě potřeby provedou potřebné sondy, zhodnotí stávající stav a navrhnou optimální řešení právě pro váš dům. V případě vašeho požadavku provedou i celkovou realizace včetně všech potřebných povolení.

http://www.stav-agency.cz/scsdc/zatepleni-strechy/

http://www.stav-agency.cz/hydroizolace/ploceh-strechy/

http://www.stav-agency.cz/2020/05/25/zatepleni-a-hydroizolace-plochych-strech/

Při zateplování domu nezapomeňte na střechu

Při zateplování domu se nejčastěji hovoří o výměně oken a zateplení fasády. U starších nezateplených domů je běžné, že střechou uniká zhruba 20% tepla. Únik tepla střechou tak nelze opomíjet.

Zateplení střechy zamezuje únikům tepla v zimně a přehřívání vnitřních prostor v létě. Kvalitním zateplením šikmé střechy tak můžeme získat z nevyužitelné půdy kvalitní prostor pro půdní bydlení.

U plochých střech starších domů je obvykle po pár desítkách let nutné provést nezbytné opravy hydroizolace. V případě kompletní rekonstrukce hydroizolace je tak vhodné současně provést zateplení střechy.

Zateplením střechy minimalizujete únik tepla střechou, a tak snížíte náklady na vytápění. Navíc zlepšíte komfort bydlení a zvýšíte hodnotu nemovitosti a prodloužíte její životnost.

Aby bylo zateplení střechy kvalitní, měli byste realizaci svěřit zkušené profesionální firmě. Laická práce v tomto případě většinou přináší následné problémy. Ať už se jedná o tepelné mosty, kondenzaci par či jiné problémy.

Mezi firmy mající s tepelnou izolací šikmých i plochých střech dlouholeté zkušenosti patří společnost Stav Agency z Liberce. Pokud uvažujete o rekonstrukci střechy nebo o zateplení, nechte si zpracovat nezávaznou nabídku od společnosti Stav Agency s.r.o.

http://www.stav-agency.cz/hydroizolace/ploceh-strechy/

http://www.stav-agency.cz/stavebni-cinnost/rekonstrukce-objektu/

http://www.stav-agency.cz/2019/04/17/pri-zateplovani-domu-nezapomente-na-strechu/

Je vaše střecha v pořádku?

K základům pohodového bydlení patří kvalitní střecha, která chrání celý dům před deštěm, v zimě udržuje v domě teplo a v létě chrání obyvatele před vysokými teplotami.

 

Základem každé střechy je kvalitní hydroizolace a tepelná izolace. Zejména střechy starších domů nesplňují současné požadavky na tepelnou izolaci. Pokud se pro zateplení rozhodnete, je nutné zvážit celkový stav střechy. Určitě se vyplatí poradit se s odborníkem, který posoudí, zda stačí střechu pouze zateplit nebo zda bude nutné obnovit také hydroizolaci či zda bude potřeba provést celou rekonstrukci střechy.

Vzhledem k rozlišnosti střech existuje velké množství způsobu zateplování a také velké množství tepelně izolačních materiálů. Pro laika je těžké se v tomto oboru orientovat. Způsob zateplení, který byl vhodný pro dům vašeho souseda, nemusí být ideálním řešením pro střechu na vašem domě.

Na vás je rozhodnutí, zda budete střechu izolovat, zvýšíte komfort vašeho bydlení a ušetříte za vytápění. Jakým způsobem izolovat si určitě nechte poradit od odborníků. Předejdete pozdějšímu zklamání a případným dalším nutným úpravám. Mezi zkušené firmy v oblasti hydroizolací a zateplování střech patří určitě společnost Stav Agency s.r.o. z Liberce.

http://www.stav-agency.cz/hydroizolace/sedlove-strechy/

Zateplení střechy

http://www.stav-agency.cz/2018/08/16/je-vase-strecha-v-poradku/

Sedlová střecha

Střechy jsou významné stavební konstrukce jak z hlediska ochrany stavby proti povětrnostním podmínkám tak i z hlediska estetického.

 

Konstrukce sedlové střechy se obvykle skládá z nosné konstrukce (krovu), izolačních vrstev (hydroizolace, tepelná izolace parozábrana) a krycích vrstev (vnější krytina). Vnější krytina plní nejen účel ochranný ale také pohledový. Kvalitní střešní krytina musí splňovat řadu důležitých požadavků. Jedná se zejména o dokonalou vodotěsnost, pevnost, odolnost vůči UV záření, zdravotní nezávadnost a dlouhou životnost. Vodotěsnost zajišťuje střešní krytina – nejsvrchnější vrstva střechy a její konstrukce, někdy se však střešní krytina doplňuje ještě o další samostatnou vodotěsnou vrstvu střechy v podobě asfaltového pásu, fólie či stěrky.

Aby byla zajištěna dokonalá hydroizolace, musí střecha dobře odvádět vodu a tající sníh.

Součástí střechy jsou také okapy, hromosvody, odvětrání, střešní okna a případně další střešní prvky. I zde je nutné dodržovat veškeré postupy a technologie, aby tyto střešní doplňky nenarušily hydroizolaci střechy a nestaly se tak slabým a problematickým místem.

Stavbou nové střechy i opravou střechy staré je určitě nejlepší lepší pověřit profesionální firmu, která má zkušenosti a poskytne na svoji práci záruku. Zejména opravy a výměny střešní krytiny bývají leckdy náročnější než stavba nové střechy. Mezi firmy s bohatými zkušenostmi se střechami patří společnost Stav Agency s.r.o. z Liberce. Firma Stav Agency provádí kompletní realizace střech i rekonstrukce včetně klempířských prací, montáží střešních oken, hromosvodů, instalací, čištění a vyhřívání žlabů, a ostatní práce související se střechou.

http://www.stav-agency.cz/hydroizolace/sedlove-strechy

http://www.stav-agency.cz/clanky

http://www.stav-agency.cz/clanky/sedlova-strecha

Vazníková střecha je ideální pro atypické půdorysy

Vazníková střecha je naprosto ideální pro uživatele, kteří plánují atypický půdorys. Je úplně jedno, jaký zvolíte tvar, konstrukce bude vždy lehká a rychle smontována. Jednoduchost a nízká cena – to je priorita u vazníkové střechy, rozhodně můžete počítat s nižší spotřebou dřeva.  Vazníková střecha se používá i na obří haly, sedlové střechy k rodinným domům a jako přístavby k domům bytovým.

Loni adrenalin, letos již klid a jistota

Tematicky a časově Vám píšu dopis v době adventu. Je to již rok, co jsme museli narychlo instalovat novou střešní krytinu. Je to také přesně rok od doby, kdy nám střecha málem spadla na hlavu…

 

Všechno to začalo tím, že jsme již během léta zjistili, že naše střecha není v dobrém stavu a že nás brzy čeká koupě nové. Byli jsme bláhoví a řekli si, že to vydrží do jara. Během listopadu ale skrz střechu viditelně protékalo, netěsnila, takže v horním patře bylo chladněji a začátkem prosince před Mikulášem se stalo to, čeho jsme se obávali – střecha na několika místech byla proděravělá a museli jsme jednat rychle. Štěstí nám přálo alespoň v tom, že nebyl ještě sníh. Mužská část rodiny začala shánět kamarády na opravu střechy, já a dcera jsme sedly k počítači a hledaly firmu zabývající se střešními krytinami. Na jedné z diskuzí si pán chválil firmu Capacco. Pamatuji si, že mě tenkrát zaujalo slovní spojení „plastová střešní krytina“. Ze zvědavosti jsme na webovou stránku této firmy najely a přečetly si, co taková střecha znamená, také jsme si zjistily případné výhody či nevýhody.

 

Když jsme pak kolektivně řešili, jakou firmu vybereme, po delší diskuzi bylo rozhodnuto, že se bude jednat o firmu Capacco s. r. o. Syn udělal přibližný výpočet ještě, než jsme do Capacco zavolali a pak už to šlo rychle – objednání typu krytiny, kalkulace ceny, sjednání termínu apod. Měli jsme štěstí, jeden termín se uvolnil a my měli novou střechu hotovou ještě před Vánocemi. Letos je to tedy rok, co máme plastovou střešní krytinu od Capacco. Také je to rok plný klidu a jistoty, že tato plastová střešní krytina vydrží opravdu dlouho a nebudeme mít problémy.

Pochvala pro Capacco

Každý je rád, když se může něčím pochlubit a pokud ho někdo pochválí ještě dřív, než na to dotyčný stihne upozornit, je to ještě větší plus. Je to už nějakou dobu, co naši střechu zdobí krytina od firmy Capacco s. r. o. Nedávno naši rodinu na Moravě navštívil můj bratr s rodinou, co bydlí na Liberecku. Po vřelém přivítání, objímání a povídání o tom, jak se komu daří, konstatovala manželka mého bratra, Věra, že máme moc pěknou novou střechu. Rozumějte, ta stará byla už orvaná, protékalo do ní. Ovšem ta nová nebyla jenom nová a tudíž funkční, ale vypadala jako z břidlice, která je relativně drahá na pořízení. Věra se nejdříve bála, že jsme se zbláznili a pořídili si zbytečně drahou, i když překrásnou střechu. My ji ale vyvedli z omylu.

Pověděli jsme jí, že stará krytina již dosloužila a hrozilo nám, že za chvíli do domu poteče. Nejsme zrovna moc při penězích, takže jsme se dohodli se ženou, že se pokusíme najít levnější variantu – levnou, ale přesto i relativně kvalitní střešní krytinu. Po několika dnech hledání, pročítání webů, diskuzí jsme objevili webové stránky od firmy Capacco. Tato firma slibovala bezúdržbovou péči, ochranu před povětrnostními vlivy i UV zářením a byla v pro nás dostupné cenové relaci. Varianta z umělé břidlice nás přesvědčila na sto procent, že jinde už hledat nebudeme.

Firmu jsme kontaktovali, domluvili se na termínu a za chvíli jsme se již mohli těšit z nové funkční střechy, která je odolná a navíc vypadá luxusně. Když někdo z našich známých chce doporučit pro sebe či své blízké firmu vyrábějící a montující střešní krytiny, doporučuji s čistým svědomím firmu Capacco.

Nepříjemné zjištění jsme rychle vyřešili

Můj život se dělí na smutnou polovinu a na spokojenou polovinu. První polovinu jsem strávila ve starém neopraveném domě se svým nyní již exmanželem, druhou polovinu života prožívám nyní – bydlím se snoubencem v pěkném malém domečku, který jsme si dali sami dokupy.

O té smutné polovině psát nechci, jedině o té dobré. Se snoubencem jsme spolu tenkrát bydleli rok v pronajatém bytě, ale oba jsme byli zvyklí na bydlení na domě. On bydlel na rodinném domě jako dítě, já celý život. Něco jsme si našetřili a shodou okolností mi bratr nabídl, ať si koupím dům vedle nich – jeho soused se stěhoval do Prahy a dům mu byl už na obtíž. Koupili jsme ho za výhodnou cenu, naštěstí nebyl ve špatném stavu, takže ani nebylo co opravovat. Spíše jen drobnosti jako je vymalování, nový plot a koupě nábytku. Co nás pak nemile překvapilo, byla první zima v novém domě. Střecha totiž už v dobrém stavu nebyla, protékalo přes ni a my byli nuceni nejlépe hned na jaře začít s opravou. Bylo to nepříjemné zjištění, bývalý majitel nám to zatajil a my na to během koupě (kdy zrovna panovalo suché léto), nepřišli.

Ihned jsme začali s hledáním firmy vyrábějící střešní krytiny. Je jich celkem dost, ale báli jsme se šáhnout po té nejlevnější. Můj bratr nám při jedné návštěvě řekl o firmě Capacco – jeho zeť si nechával dělat vloni u nich střešní krytinu z umělé břidlice a je prý velmi spokojený s provedením i cenou. Snoubenec tedy zabruslil na net a tam firmu Capacco skutečně našel. Fotky střech vypadaly dobře, umělá břidlice nás sice nezaujala, ale vybrali jsme si typ SK1 – Jesenická šablona.

Samotná instalace střechy byla rychlá a my již začátkem jara měli novou pěknou a hlavně neprotékající střechu. Nyní Vám píšu před první zimou, která nás čeká. Ovšem letos bylo srážek hodně a my už máme vyzkoušeno, že střecha neprotéká. Děkujeme, Hana a Roman

Experimentování se vyplácí

Většina lidí v mém okolí nerada riskuje, protože se bojí zklamání. Mně se ale experimenty vyplácí.

            Nemám rád konzervatismus a s ním spojené předsudky. Rád objevuji nové věci a riskuji, a to nejen pro to, že to mám v povaze, ale hlavně proto, že se mi to dlouhodobě vyplácí.

Poslední můj risk spočíval v koupi nové střešní krytiny, kterou vyvinula, vyrobila a na vlastní nemovitosti vyzkoušela společnost CAPACCO spol. s r. o. Tato firma dlouhá léta pracuje s plasty kabelových izolantů, které do doby, než je začala ekologicky recyklovat, tvořily nedílnou součást skládek po celém světě. Zaměstnance firmy však napadlo využít tento vysoce odolný materiál k pokrytí střechy a musím uznat, že tento nápad se jim velmi povedl.

Plastová krytina Capacco mne zaujala před deseti lety, když jsem stavěl nový dům. Tehdy jsem ji zvolil hlavně kvůli nízké ceně, protože manželka byla na mateřské dovolené, takže jsme neměli peněz nazbyt. To, že se jednalo o produkt, který ještě nikdo z mého okolí nevyzkoušel, takže jsem si mohl zariskovat, což mám rád, pro mne byl bonus.

Samotná objednávka tohoto speciálního zboží byla velmi rychlá. Jeho dodání ještě rychlejší. Následovala bezproblémová pokládka, během které si pokrývači „chrochtali“ blahem, protože práce s krytinou Capacco byla o dost jednodušší, než v případě jiných materiálů. Co velmi ocenili, byla nerozbitnost materiálu, takže pokud jim spadl na zem, nehrozilo jeho znehodnocení, což se často stává například u pálených tašek nebo břidlic.

To, že se mi můj risk vyplatil, jsem věděl hned, jak jsem si střešní krytinu Capacco koupil. Postupem času jsem se však ve svém přesvědčení utvrdil snad stokrát. Střecha totiž zažila kroupy, dlouhé a mrazivé zimy i silné sluneční záření, a přesto vypadá pořád jako nová, nezatíká do ní a má stále krásnou šedomodrou barvu, která připomíná břidlici.

Koupi krytiny Capacco vřele doporučuji všem, kdo má rád kvalitní produkty za nejnižší cenu. Všem, koho nebaví neustále lítat kolem střechy a chránit ji proti mechovému porostu. A taky všem, kdo má rád břidlici, ale nepořídí si ji, protože je drahá a náročná na údržbu, což u krytiny Capacco nehrozí.

Dcera mi našla novou střechu

Mám slabost pro staré a zachovalé věci. Doma mám sbírku různých starožitností, které by mi záviděly veškeré obchody se starožitnictvím v okolí. Když ke mně ale v době velikonočních svátků přišla na návštěvu dcera, která bydlí přes půl Republiky, a viděla, v jakém stavu mám střechu, zhrozila se. Nejprve mi vynadala, pak mě litovala a domlouvala mi. „Vždyť ti skrz střechu dokonce protéká do ložnice!“ naříkala lítostivě a divila se, že jsem s tím ještě něco neudělal.

Věděl jsem, že je má střecha ve špatném stavu, ale nová střešní krytina není zrovna levná záležitost. Navíc jsem už starší a nezvládl bych sám bez pomoci její pokládku. Dcera mě ale uklidnila, že její kamarádka si nedávno nechala udělat střešní krytinu z plastu, která prý není zas tak drahá a zároveň je kvalitní a vydrží natrvalo. Byl jsem nesvůj z toho, že má dcera místo, aby si užívala volno, chce svému starému otci zařizovat rekonstrukci střešní krytiny, jenže ona si to nenechala rozmluvit.

Na notebooku mi ukázala projekty firmy, která vyrábí plastovou střešní krytinu, a sám jsem musel uznat, že tato plastová krytina vypadá dobře. Stále jsem ale váhal, jak asi může zrovna plast být odolný proti kroupám? Dcera si o firmě, tedy o Vás, nastudovala, co nejvíce šlo, poté mi vše vysvětlila. Plast se vyznačuje velkou životností, tento PVC materiál a dobrou odolností proti UV paprskům. A dle zkušeností zákazníků i její kamarádky jsem nakonec uvěřil, že je opravdu pevný a odolá i přírodním živlům. Nová střešní krytina, jak jsem musel navíc sám uznat, byla potřeba jako sůl. Dcera si tedy nechala vypočítat cenu, která mě mile překvapila. Čekal jsem, že to bude dražší. Samotná montáž pak netrvala dlouho, šlo to rychle a snadno.

Dcera je nyní ráda, že mi nebude kapat na čelo v posteli, já jsem rád, že mám tak tvrdohlavou dceru, která ví, co je pro mě dobré – a to plastová střešní krytina od Vaší firmy zrovna je.

Výhody plastové krytiny

10 důvodů pro koupi plastové střešní krytiny.

            Plastovou krytinu uvedla na český trh společnost CAPACCO spol. s r. o., která už od roku 1995 pracuje s recyklovaným plastem kabelových izolantů. Díky svým dlouholetým zkušenostem s tímto, pro střešní krytiny do té doby nevšedním, materiálem nabídla zákazníkům výrobek, který do teď žádná další krytina nepřekonala. Ani jedna se totiž nepyšní takovými vlastnostmi, jako krytina Capacco.

Jednou z nejdůležitějších charakteristik zmíněné krytiny je její nerozbitnost. Je totiž vysoce odolná vůči mechanickému i chemickému poškození. Kromě toho je velmi tvárná a přizpůsobivá, což umožňuje použít krytinu také u kulatých nebo půlkulatých střech, kde se jinak využívá oplechování. Naši zákazníci i pokrývači dále velmi pozitivně hodnotí lehkost materiálu, díky čemuž je krytina vhodná nejen pro novostavby, ale i rekonstrukce, přičemž není ani potřeba rezidovat krov.

Na své si přijdou i ochránci přírody, kteří si zakládají na ekologičnosti výrobků, což tato střešní krytina také splňuje. Je totiž vyráběná z recyklovaných plastů kabelových izolantů, které byly před tím běžnou součástí skládek. Praktici zase ocení bezúdržbovost střechy, respektive odolnost vůči biologické degradaci, díky které nikdy nebudou muset bojovat s mechovým porostem. Přestože se o krytinu nemusíte vůbec starat, pyšní se dlouhou životností a stálobarevností. Posledními důvody, proč mít krytinu Capacco, je její velmi nízká cena, nesrovnatelně vysoká kvalita a pěkný design, který navíc dokonale imituje přírodní břidlici.

Zmíněných 10 vlastností je zpravidla důvodem, proč je krytina Capacco tak oblíbená a získává spoustu výborných referencí. Její vlastníci si cení také dlouhé záruční doby, kterou poskytuje výrobce. Pokrývači zase vyzdvihují práci s krytinou, která je díky nízké hmotnosti materiálu a nerozbitnosti velmi jednoduchá.

Pokud vás výčet důvodů pro koupi krytiny Capacco nepřesvědčil, navštivte stránky http://www.capacco.cz a/nebo zavolejte do firmy a domluvte si osobní schůzku. Na té se přesvědčíte, že se nejedná o pouhá slova, ale zkušeností ověřená fakta.

Na vzhledu záleží

Považuji se za osobnost náročnou až puntičkářskou. Vše musí mít svůj řád, své místo a své využití. Ráda se obklopuji hezkými věcmi, ne-li dokonalými, což sem neřadí jen oblečení, kosmetiku či zařízení bytu, ale chci, aby byl můj dům dokonalý i zvenčí, nejen zevnitř.

Kdokoli k vám přijede, uvidí nejdříve dům zvenčí, automaticky si udělá první obrázek, druhý pak při příchodu dovnitř do předsíně a nakonec si obrázek dokončí zhlédnutím dalších pokojů, ze způsobu prostírání a z chování hostitelů. Vždy dbám na to, aby se u mě návštěva cítila dobře. Před lety jsem spolu s mým mužem usoudila, že náš dům zvenčí už působí oprýskaně, a ne zrovna funkčně a dokonale. Trnem v oku mi byla především střecha, do které dokonce začalo zatékat. Jednat se muselo rychle a můj muž se rekonstrukce střechy okamžitě zhostil.

Prvním bodem bylo najít dobrou firmu, která nabízí služby ohledně střešní krytiny. Důležitá pro nás byla kvalita, nenáročnost, dobrý vzhled a cena. Celkem dost položek, ale nehodlala jsem ani já, ani manžel z nich slevit. Dělala jsem si zálusk na střešní krytinu z břidlice, mému muži se však nelíbila příliš vysoká cena a poměrně vysoký nárok na odbornou pokládku. Pak jsme ale objevili střešní krytinu od firmy Capacco. Ta sice není z břidlice, ale za to tak vypadá a je o dost levnější. Byli jsme zaskočeni, váhali jsme, jestli bude dobrá i po stránce kvality. Našli jsme si tedy recenze a až díky nim se rozhodli, že tuto střešní krytinu, vyrobenou z recyklovaných plastů kabelových izolantů, opravdu chceme. Po kalkulaci ceny jsme udělali objednávku, následovala montáž krytiny, což byla rychlá a snadná záležitost, a mohli jsme se dosyta těšit z nové krásné střechy, co vypadá jako břidlice, ale přitom je levnější, ekologičtější a má dlouhou životnost.

Máme stejnou střechu, sousede

Můj soused si pořídil krásnou střechu z břidlice, na kterou jsem neměl. On to ale nepoznal.

Střecha z břidlice byla vždycky můj sen, na jehož naplnění jsem nikdy neměl dost peněz. Respektive finanční prostředky byly, ale jsem docela spořivý typ, takže pokud je možné koupit kvalitní produkt za lepší cenu, nepořídím si jeho dražší alternativu jen proto, aby se mi splnil sen. Totéž neplatí pro mého souseda, který je movitější a navíc si rád připlatí. Střechu z břidlice si tedy pořídil před dvěma lety, když jsme oba stavěli. Záviděl jsem mu. Jeho dům najednou vypadal jinak, přestože dispozičně byl stejný jako můj. Jeho nemovitost přesto byla o dost krásnější, než má, a to jen proto, že byla pokrytá břidlicí.

Protože byla moje manželka stejného názoru, rozhodli jsme se souseda následovat a pořídit si stejnou střechu. Kvůli navýšenému, ale přesto omezenému rozpočtu jsme hledali na internetu nejlevnějšího dodavatele krytiny z břidlice. Přestože jsme narazili na pár vhodných kandidátů, stále jsme váhali, zda tento krok udělat nebo ne.

Když už jsme byli víceméně rozhodnutí, narazili jsme na webové stránky www.capacco.cz. Zde jsme se dozvěděli o plastové krytině Capacco, která je vyráběná z recyklovaných plastů kabelových izolantů, díky čemuž má velmi dobrý poměr cena/kvalita. Co nás však na ní nejvíce zaujalo, byl její vzhled, na fotkách totiž dokonale imitovala břidlici, což se nám potvrdilo také ve skutečnosti.

Po tomto „objevu“ nebylo co řešit. Plastová střešní krytina Capacco byla jasná volba. Nechali jsme si udělat kalkulaci ceny, jež byla dokonce nižší, než původní rozpočet, který jsme si na střechu stanovili. Vzápětí jsme udělali objednávku, konkrétně jsme zvolili novinku, verzi SK1 a SK2 Capacco – umělá břidlice, která imitovala břidlici ještě lépe, než verze, jež vznikla před lety. Následovala montáž krytiny, která byla velmi rychlá a snadná.

Asi měsíc po dokončení střechy nás soused pozval na grilování k sobě na zahradu. Protože jsme oba kolaudovali domy teprve nedávno, samozřejmě jsme se bavili o průběhu stavby a vyměňovali si zkušenosti. Když jsme došli ke střeše, soused nám řekl, kolik ho stála jeho břidlice a pak se zeptal, kolik stála naše. Z tohoto dotazu jsme usoudili, že plastová krytina opravdu vypadá jako břidlice, avšak jak jsme se dozvěděli, byla nesrovnatelně levnější.

Našli jsme krásu i funkčnost v jednom!

Řešili jsme s manželkou dilema, zda si koupit drahou, funkční a navíc překrásnou střechu z břidlice, anebo volit raději levnější, stále funkční, ale už ne tak pěknou střechu na pohled. Nakonec jsme volili úplně jinak a ke vší spokojenosti celé naší rodiny a rodinné peněženky.

Úvodem bych chtěl poděkovat firmě Capacco za ochotné jednání a rychlé vyhotovení střešní krytiny. Vše se stihlo ještě před zimou. Původně jsme totiž měli obavy, že se to před zimou už nestihne a budeme muset se starou střechou vydržet ještě chladné období, což by byl problém zejména kvůli energiím a penězům – stará střecha odváděla teplo ven a my tak museli více topit. Nakonec se vše obrátilo k lepšímu.

Strávil jsem na internetu hodně času, kde jsem pak narazil na jednom blogu na kladnou recenzi ohledně firmy Capacco. Slečna či paní tam popisovala své strasti a následné vyřešení situace. Zaujala mě koncepce plastové střešní krytiny od Capacco, a když jsem navíc zahlédl slovo břidlice, zvědavost mi nedala a vyhledal jsem si stránky firmy. Tam jsem si načetl vše potřebné a po kliknutí na fotogalerii nadšeně volal manželku, ať se přijde podívat. Střecha z umělé břidlice vypadala moc dobře a výhody plastové střešní krytiny mě dostaly na svou stranu. Po přečtení sekce Aktuality, kde jsou i zkušenosti zákazníků a kde jsem se přesvědčil, že střecha je odolná a lidé s ní jsou spokojeni, bylo rozhodnuto.

Udělali jsme objednávku a montáž krytiny byla celkem jednoduchou a rychlou záležitostí, až nás to zaskočilo. Nyní jsme rádi, že jsme zvolili tak, jak jsme zvolili. Střešní krytina z umělé břidlice je stylová, elegantní a zároveň odolná a má dlouhou životnost.