REGISTRACE / PŘIHLÁŠENÍ
OK 365 Internetový magazín
Rubriky
Archivy

Author Archive

Inteligetní využití dešťové vody

Jak efektivně využít zdroje, která nám dává příroda? Voda – zdroj života, začíná být čím dál dražší a cennější zdroj, což se projevuje i na účtech za vodné a stočné. Jak efektivně využít déšť tak, aby odlehčil bankovní účet o několik tisíc ročně?

Udržení domácnosti tak, aby šlapala dle představ, není tak jednoduché, jak se zdá. Rodinný rozpočet obzvlášť když je jeden rodič na rodičovské dovolené strádá, kolikrát už nemusíte být ani na rodičovské dovolené a stejně vycházíte tak tak. Pokud jste si pořídili domeček se zahrádkou, s garáží, dvorkem, jak se o toto efektivně starat tak, aby jste nemuseli platit horentní sumy za vodné a stočné? Jenom zalívání přes extrémně suchá léta Vás může vyjít na kosmické částky a pak zjistíte, že se Vám pěstovat zeleninku, ovoce nebo květiny ani nevyplatí. Na toto ale existuje řešení a na jaře, primárně v létě i na podzim se můžete těšit z krásně rozkvetlé zahrady, jejích bujných plodů a všeho dalšího.

Státní fond životního prostředí připravidl dotační program Dešťovka. Jedná se o program, který se zaměřuje na efektivní a udržitelné hospodaření s vodou s domácnostech. Cílem je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržiltelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Dotovaným řešení je pořízení si nádrže na dešťovou vodu pro zachycování srážkové vody, která bude používána buď v oblasti 1 k zalévání zahrady nebo v oblasti 2 pro splachování WC a zalévání zahrady.
Dotace činí  až 30 tisíc Kč + 3500 Kč/m3 nádrže, max však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Proč si tedy nechat protékat dešťovou vodu mezi prsty? Voda se dá lehce zachytit a skvěle zužitkovat v oblastech, kde běžně za užití pitné vody platíme. V létě je ideální nachytání dešťové vody a používání k zalévání zahrady, květin v domácnosti, zároveň pro splachování WC nebo praní prádla. Stejně tak můžete využít k mytí střechy, dvorku, garáže, dlažby nebo automobilu. Dešťová voda má široké využití. Primárně se kvalitně zužitkovaná dešťová voda projeví na úsporách vody ze splachování WC a zalévání zahrádky, když jsou extrémní horka a nemovitost nemá přístup ke studni.

Většina domácností už má u okapů umístěný sud a chytá vodu tam – ten je schopný pojmout až pár desítek až stovek litrů (v období sucha, ale postačí jen krátkou dobu a nevýhodou je, že se voda velmi rychle kazí). Nádrž na dešťovou vodu je umístěná v podzemí, na pozemku je pouze poklop o průměru 600 mm – voda se nekazí a je jí možné využít v jakékomkoliv směru. Široká škála objemu dešťových nádrží se pohybuje od 2200 l až 50 tisíc litrů.

Proč tedy nevyužít zdrojů, které nám příroda dává? Šetřeme pitnou vodu a sáhněme v rámci domácnosti po ekologičtějším řešení – dešťové nádrži.

Nádrže na dešťovou vodu

Nádrže na dešťovou vodu

 

Vývoj a vliv cestovního ruchu na Český Krumlov

Jihočeský kraj je dlouhodobě oblíbenou turistickou destinací v republice a přitahují stále více turistů z Asie i Evropy. Pojďme se podívat, proč se počet návštěvníků stále zvyšuje a co zvyšující se zájem přináší.

 

Hlavními lákadly jsou hlavně návštěvy hradů či zámků, atmosféra středověkých měst či rozmanitosti přírodních scenérií společně s rybničními soustavami a hustými lesy. Krajinný ráz se zde zachoval zejména díky dvěma faktorům. Zaprvé tím, že nebyl poničen těžbou nerostných surovin, které se zde vyskytují jen ve velmi omezeném množství. A za druhé měla pro uchování přírodních krás nesporný vliv blízkost hranic s Německem a Rakouskem. Díky téměř neprostupnému hraničnímu pásmu v době studené války se na Šumavě zachovala svérázná krajina přitahující pozornost z řad přírodovědců i milovníků outdoorových aktivit.  

 

Jižní Čechy meziročně přitahují stále více turistů z Asie i Evropy. Na prvním místě se o jihočesko zajímají Číňané, kterých se v kraji ubytovalo o více jak 62% více, než loni. Oblíbenou destinací je i pro turisty z Tchaj-wanu, Jižní Koreje, Německa, Slovenska a samozřejmě z ostatních koutů České republiky. Kromě krajského města Českých Budějovic a jeho okolím, jsou hojně navštěvované zámky v Jindřichově Hradci a Hluboké nad Vltavou. Podle agentury CzechTourism je však nejpopulárnější destinací Český Krumlov, což ovšem dlouhodobě není žádným tajemstvím.

 

Český Krumlov je historické město ležící jižně od Českých Budějovic. Městem protéká řeka Vltava, o které již slyšel nejeden vodák, a kolem se rozkládají rozsáhlé lesy pod kopci Šumavského podhůří. Severně od města se nachází chráněná krajinná oblast Blanský les a v oblasti se nachází řada turistických a cyklistických tras či atrakcí. Není se tedy čemu divit, že řada turistů využívá ubytování v Českém Krumlově a na svá dobrodružství vyrážejí nejen do města, ale i širokého okolí. Samotný Krumlov nabízí řadu lákadel v podobě historických staveb či akcí. O městu se říká, že je „perla mezi městy“ a pokud se podíváme na některá statistická čísla, pak nezbude nic jiného, než s tímto meziročně zvyšujícím se trendem souhlasit.

 

Zřejmě nejnavštěvovanějším lákadlem je Státní hrad a zámek v Českém Krumlově a zatímco jej v roce 1998 navštívilo téměř 150 tisíc návštěvníků, v roce 2001 to bylo již skoro 300 000 návštěvníků, a v roce 2005 již téměř 340 tisíc návštěvníků. Když si vezmeme, že to není jediné lákadlo ve městě, jsou tato čísla pro podnikatele v cestovním ruchu více než uspokojivá.

 

Dále se můžeme podívat na přehled přenocování, kdy hotely v Českém Krumlově vykázaly v roce 1998 cca 19 tisíc návštěv, v roce 2001 s nárůstem na 46500 návštěv a v roce 2005 to bylo již 95 tisíc návštěv. Další ubytování zajišťují penziony, rodinné domy a ostatní zařízení.

 

Tento rostoucí trend je výhodný hlavně pro majitele ubytovacích a stravovacích zařízení, a dále pro investory v realitách. Nese sebou však řadu problémů, u kterých je řešení zdá se v nedohlednu i po letech rostoucího zájmu turistů. Nejvíce bijícím do očí jsou jistě problémy s parkováním v celém městě, nejen v centru, a dále problém se zvyšováním odpadků.

 

Přesto Český Krumlov nabízí řadu zážitků a kouzelnou atmosféru středověkého města, kde na vás dýchá historie a životní příběhy významných osobností, že stojí za návštěvu.  

Bezproblémový provoz a funkčnost ČOV

Pokud uvažujete o koupi čističky odpadních vod, musíte přemýšlet nejen nad výběrem té správné ČOV do vašeho objektu, ale být si vědom i případných problémů, které mohou nastat při špatném výběru. Abyste se těmto problémům vyhnuli, pojďme se podívat na to, jak správnou ČOV vybrat.     Nejdůležitější je vycházet z hydraulického a látkového zatížení. Pokud do objektu, kam chcete umístit ČOV, nevedou běžné komunální vody, musíte prověřit složení vody z pohledu faktorů ovlivňující aktivitu biomasy. Proto je při výběru nutné nezanedbat kvalitu odpadních vod a poté samozřejmě vybírat podle technologie, jednoduchosti obsluhy a dalších faktorů.

Důležité faktory mající vliv na správnou funkčnost ČOV

 • Teplota vody – odolnost aerobního kalu je závislá na teplotě. Aby byl aerobní kal zachován, musí se teplota pohybovat mezi 10 – 30 °C. Pokud je teplota nižší než 10 °C, snižuje se rychlost biologických aerobních procesů a dokonce se může celý proces zastavit. Naopak teplota vyšší než 25 °C zvyšuje aktivitu biomasy, tím se zvyšuje spotřeba kyslíku a kyslík v aktivační směsi má problém se rozpouštět.

  Jelikož se teplota vypouštěné vody nedá příliš ovlivnit, je to důležitý aspekt, který je třeba zohlednit.

 

 • pH vody – aby bakterie v biologickém procesu správně fungovali, musí se pH vody pohybovat od 6 – 8. Eliminace pH potíží záleží na tom, zda je kyselost nebo zásaditost vody způsobena organickými či anorganickými sloučeninami. Pokud jsou sloučeniny biologicky rozložitelné, neutralizace pH se dostaví během biologického rozkladu. Pokud je pH vysoké, vzniká při biologickém rozkladu mnoho oxidu uhličitého, díky kterému dochází k poklesu pH až do neutrality.

 

 • Nutrienty – makrobiogenní prvky mají vliv na správné fungování ČOV a její biologický proces. Pokud ve vašem objektu jsou městské odpadní vody, problém s nutrienty nevznikají, obsahují totiž hodně makrobiogenních prvků. Zpozornit je třeba u průmyslových odpadních vod, které mají nedostatek makrobiogenních prvků.

 

 • Solnost – pokud solnost vod roste, ovlivňuje to poměr mezi oxidací a syntézou ve prospěch syntézy a tím je větší zákal vyčištěné vody. Také větší množství síranů ve vodě a aerobní prostředí může způsobovat zápach.

 

 • Těžké kovy – přítomnost a množství těžkých kovů ve vodě má vliv na inhibici aktivity mikroorganismů. Vliv těžkých kovů dělíme na 2 druhy: toxicitu kovu na kal a odstraňování kovů kalem.

 

 • Organické sloučeniny – většina organických sloučenin je rozkládána mikroorganismy, které jsou přítomné ve vodě. D oběhu se však dostávají nově vyprodukované organické sloučeniny, které jsou biologicky těžko rozložitelné a mohou být i toxické. Pokud se tyto organické sloučeniny ve vodě nerozloží, mohou v přírodě narušovat přirozený koloběh látek. Takovýto problém nastává například v potravinářském průmyslu, kde jsou v rozporu hygienické požadavky a funkčnost čistírny. Většina přípravků na bázi kyselin po naředění nejsou toxické, ale třeba chlór v malém množství je značně toxický. A právě hygienické přípravky na bázi chlóru jsou nejčatsější příčinou, kdy čistírny nefungují.

 

Pokud uvažujete o koupi a instalaci ČOV, neváhejte nás kontaktovat s případným dotazem. Navštíví vás náš obchodní zástupce a projde s vámi všechny důležité informace, které je třeba vědět.

Mýty o foukané izolaci

Foukaná izolace je jedním z výjimečných izolačních materiálů, která má vynikající tepelně izolační a fyzikální vlastnosti. Foukanou izolací lze zateplit střechypůdy, stropy, bugalovy, apod.

Výhody foukané izolace

 • Materiál se dostane i do miniaturních prostor, tudíž nedochází ke vzniku nevyplněných prostor v dutinách
 • Eliminuje vznik tepelných mostů
 • Žádný přebytečný materiál neplatíte, nízké realizační materiály, to co si nakoupíte, je použito po zateplení.
 • Rychlá a čistá práce
 • Zvyšuje komfort bydlení v teplých letních měsících nebo naopak v zimních měsících, kdy teplo uniká různými výdutěmi.

Mýty o foukané izolaci

 • Foukanou izolaci rozkousají hlodavci – není pravda – celulózová izolace je tvořena recyklovaným papírem, který prochází chemickou úpravou a přidávají se do něj hořské přísady, které hlodavcům po chuti nebudou.
 • Plísně – jakmile jednou zateplíte, omezíte vznik rosného bodu – páry produkované domácností se kondenzují na nejstudenějších místech. Můžete pozorovat např. na okenních rámech.
 • Vlhkost a foukaná izolace – min. vlhkost izolaci nevadí, rosný bod je izolací vytlačen ven a v izolaci voda nezůstává. Nesmí být ovšem díra ve střeše, aby došlo k narušení chemické skladby materiálu. V tom případě je izolace závazně porušena a měla by být shlédnutá odborníkem, jestli je materiál zničen, nebo jste odhalili problém hned.
 • Papírová izolace hoří – foukaná izolace pochází od výrobců z Kanady, kteří na materiálu a chemickém složení pracovali desetiletí. Pokud Vám tedy střechou neprojde povodeň, nemusíte se ničeho bát.

Foukaná izolace patří mezi velmi vyhledávané izolační materiály na trhu. Díky ní se předchází vzniku plísní, úniku tepla, přehřátí místnosti. Materiál, který se hodí do zděného baráčku i dřevostavby. Foukaná izolace je materiál budoucnosti.

Nůžkové, kloubové či přívěsné? Jaký druh plošiny zvolit?

 Pokud se ocitnete v situaci, kdy si potřebujete krátkodobě vypůjčit plošinu, začnete pátrat po internetu, který druh plošiny je pro vás vlastně ten pravý. Plošiny se dělí na tři základní typy, z nichž každý se hodí na trochu něco jiného a každý má své pro a proti. Pojďme si tyto typy plošin představit v následujícím článku.

Asi nejběžnějším typem plošin jsou takzvané nůžkové plošiny, které stačí na bezpečnou práci ve výškách a hodí se i na práci na nerovném terénu. Tyto plošiny si můžete pronajmout ve dvou variantách, existují totiž plošiny s elektrickým pohonem, nebo s dieselovým pohonem. Výhodou elektrické varianty je absolutně nulový hluk při práci, nevýhodu ovšem může představovat závislost na elektrické síti. Na to tak při volbě musíte pamatovat a pracovat s ní tak na místě, kde je v dosahu elektrická zásuvka, případně elektrocentrála. Díky elektrickému motoru, který produkuje nulové emise, můžete s těmito plošinami pracovat například i v interiérech budov.

Druhou variantou jsou dieselové nůžkové plošiny. Ty jsou určeny primárně do exteriéru a nejsou závislé na přítomnosti elektrické sítě. Můžete je tak bez problémů použít například na obřezávání větví vysoko v korunách stromů například podél silnice. Hodí se všude tam, kde je malý prostor k manipulaci, a můžete s nimi pohodlně pracovat až ve výškách do 20 metrů, a to jak na zpevněném, tak i na nezpevněném povrchu, a to hlavně díky stabilní základně.

Nůžkové, kloubové či přívěsné? Jaký druh plošiny zvolit?

Nůžkové, kloubové či přívěsné? Jaký druh plošiny zvolit?

Dalším typem výškových plošin, se kterým se můžete setkat, jsou plošiny kloubové. Ty se využívají především tam, kde je důležitý horizontální pohyb a také dosah ramene plošiny do stran. Využijete je tedy například ve výrobních halách nebo skladech, kde bývá zboží uloženo jak horizontálně, tak i vertikálně. Dalším příkladem využití je náhrada za lešení při stavebních nebo opravárenských pracích. Tyto plošiny jsou poháněny buď dieselovým, nebo elektrickým motorem s možností připojení baterie, můžete je tak využít jak v interiérech, tak i v exteriérech.

Posledním běžným typem plošin jsou plošiny přívěsné, jejichž největší výhoda spočívá v tom, že je možné s nimi pracovat i v náročném terénu, kde je třeba překonat větší terénní rozdíly. Díky možnosti připojení za osobní automobil je velmi snadno převezete na místo určení, jejich motory jsou poháněny buď bateriemi, nebo dieselovým motorem. Každý si tak může zvolit, jaká varianta je právě pro něj v daném okamžiku ta vhodnější.

Jak pomáhá čistička vzduchu Therapy Air iOn

Jak pomáhá čistička vzduchu Therapy Air iOn

Technologický pokrok, kterým si naše společnost v 21. století prochází, s sebou nepřináší jenom výhody, ale současně také mnohá rizika. Na naše zdraví mají negativní dopad výfukové plyny, alergeny či další látky znečisťující vzduch, díky kterým se nám hůře dýchá. Malý, ale výkonný zázrak, díky kterému se vám bude dýchat čistě jako v lese, přináší čistička vzduchu Zepter Therapy Air iOn. Zejména v malých prostorách efektivně čistí vzduch a obohacuje jej o potřebné ionty. Proto se čistička Zepter Air iOn ideálně hodí pro osoby se sníženou schopností pohybu, které nemohou načerpat čerstvý vzduch jiným způsobem.

Malá, ale výkonná čistička vzduchu Therapy Air iOn dokáže zázraky

Základem všeho je jednoduchost. Čistička vzduchu Therapy Air iOn, kterou pomáháme pacientům s Alzheimerovou chorobou, se ovládá velice jednoduše. A to tak, že zmáčknete jediné tlačítko.  I přesto obsahuje 5 filtrů, díky kterým přes její síto neproběhne jediná bakterie navíc. V boji proti nečistotám tak čistička vzduchu využije antistatický filtr, antibakteriální filtr, filtr HEPA, antialergický filtr a filtr s aktivním uhlím. Každý filtr má přitom jedinečnou funkci, kterou celkově přispívá k tomu, aby byla čistička vzduchu stoprocentně účinná v jakémkoliv směru.

Čistička vzduchu

Čistička vzduchu

5 filtrů odstraní nečistoty od plísní po pyly

Antistatický filtr tak odstraní větší částice prachu, plísní, vlasů či zvířecí srsti, antibakteriální filtr odstraňuje menší částečky prachu jako třeba pyl. Filtr HEPA se zaměřuje na nejmenší částice prachu a tabákový kouř, který znepříjemňuje život nejen nekuřákům a dokáže pořádně potrápit naše dýchací ústrojí. Pomocí antialergického filtru se můžeme účinně bránit astmatu a dalším plicním chorobám. Antialergický filtr ale také účinně odstraňuje alergie, viry chřipky a bakterie a tím předchází vzniku infekcí a virových a bakteriálních onemocnění. Pro osoby s Alzheimerovou nemocí mohou i menší zdravotní komplikace znamenat do budoucna vážnější problémy. Filtr s aktivním uhlím zase úspěšně poráží pachy z potravin a jedovatých plynů.

Jak vlastně čistička vzduchu Zepter Air iOn funguje?

Čistička vzduchu Zepter Air iOn je tichá tak, že ji ani neuslyšíte. Zároveň je ale vysoce výkonná. Noční režim vám zaručí, že se o ní nedozvíte ani v noci. Jak taková čistička vzduchu funguje?

 • ventilátor nasaje vzduch z místnosti a vžene ho do filtračního systému
 • vzduch projde generátorem záporných iontů a obohatí se o záporné ionty
 • když je koncentrace záporných iontů dostatečně vysoká, záporně nabité ionty a kladně nabité částečky prachu a mikrobiologické částice se vzájemně přitahují
 • prachové částice poté těžknou a padají k zemi – než tam však mohou dopadnout, dokonale se odstraní filtračním systémem zařízení Therapy Air®iOn
 • vyčištěný vzduch se potom odvádí do okolního prostředí

Čistička vzduchu Zepter Air iOn chytře kombinuje několik filtrů tak, aby dosáhla efektivního účinku v boji proti bakteriím. Díky využití záporných iontů čistička Zepter Therapy Air iOn tak může pomoci pacientům s Alzheimerovou chorobou zvýšit úroveň tělesné energie, zlepšit krevní oběh, zlepšit metabolismus, posílit celkový tělesný imunitní systém a zabránit vzniku alergií, astmatů a dalších potíží spojených s naším dýchacím aparátem.

Máte-li chuť a věříte stejně jako my, že společně dokážeme mnohé změnit, budeme rádi za každý finanční dar v jakékoliv hodnotě. Připojte se k řadě našich věrných a ctihodných dárců. Pomalu, ale jistě se nám daří naplňovat hodnoty našeho fondu!

Číslo transparentního účtu NF POKORA: 217862947/0600
Náhled do transparentního účtu: zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se zbavit akné

Akné již dnes zdaleka není pouze mladistvou nepříjemností. Často nás akné může zaskočit i v dospělosti. Akné může plíživě pokazit, to jak se navenek reprezentujeme, a často způsobí problémy v komunikaci s obchodními partnery či kolegy. Léčba akné se stává náročnou záležitostí, která nás může zaměstnat na dlouhou dobu. Obzvláště v létě je díky pocení akné intenzivnější problém. Ojediněle nás akné může provázet po celý život. Jak s akné nejlépe bojovat?

Co je to vlastně akné a proč nás tato zdravotní nepříjemnost provází nejčastěji během dospívání? V případě akné se jedná o hormonální dysbalanci. Ničivou sílu hormonů, jakou je únava, rozmrzelost či nafouknuté břicho, poznáváme také v období těsně před menstruací. Když se k ní přidá ještě bakteriální infekce v oblasti mazových žláz, nepříjemný problém zvaný „akné“ je na světě.

Útok akné má mnoho podob

Nejčastější formou akné je acne vulgaris. Mírné formě akné říkáme acne comedonica a projevuje se výskytem jen drobných, většinou nezanícených pupínků. Střední formou je acne papulopustulosa, která se vyznačuje výskytem mnoha pupínků z části zanícených a bolestivých na pohmat. Nejvážnější formou je acne conglobata. Ta je doprovázena velkým množstvím hnisajících pupenů až tvorbou takzvaných abscesů. Jedná se o hluboký zánět, který se hojí vtaženými jizvami.

Léčba akné je běh na dlouhou trať

Akné bohužel nezmizí mávnutím kouzelného proutku. I když se často objeví články s výjimečnými přípravky či krémy na akné, které zaručené pomáhají, léčba akné je hlavně individuální záležitostí. Vhodnou léčbu akné by vám měl doporučit dermatolog podlé míry a způsobu postižení pleti. U lehčích forem akné je účinná fototerapie (lumenoterapie) v kombinaci s antiaknózními kosmetickými přípravky. Fototerapeuticky ničí bakterie způsobující akné, čímž dochází k zahojení zánětlivých ložisek, a preventivně ovlivňuje funkci mazových žláz, aby nedocházelo k jejich dalšímu zanícení. Na těžší formu akné je ideální plazmaterapie nebo mikrojehličková frakční radiofrekvence.

Jak se zbavit akné

Jak se zbavit akné

Jak bojovat s jizvami po akné

Léčba následků akné čili odstranění jizev po akné se provádí např. pomocí  frakčního CO2 laseru. Frakční laser stimuluje růst vlastních kolagenových a elastinových vláken. Díky rozdělení laserového paprsku proniká světlo do hlubších vrstev kůže s minimálním poškozením vrstev vrchních. Během tohoto procesu dochází také k maximálnímu tepelnému působení, tedy k přeměně světelné energie na tepelnou, díky čemuž dochází k růstu kolagenových a elastinových vláken přímo v postiženém místě.

Akné se nikdy nelze zcela vyhnout. Proto bychom měli brát „zaručené rady,“ jak zabránit akné, s rezervou. Můžeme si ale osvojit pár věcí, které nedělat. Je dobré extrémně nedotýkat se obličeje, pokud nemusíme. Ruce přináší na obličej nejvíce bakterií. Je dobré si také mýt obličej nejméně dvakrát denně. Přehnaná hygiena obličeji škodí, ale je pravda to, co nám říkali maminky – bez řádného odlíčení bychom neměli jít do postele. Ani přemírou čokolády či tučných jídel náš obličej nepotěšíme. I když jejich vliv na akné není takový, jak se často zdůrazňuje. To, co ale ovlivnit můžeme, je příliš těsné oblečení při sportu. Určitá forma akné vzniká tření, horkem a neustálým kontaktem pleti s oblečením nebo sportovního vybavení.

 

5 věcí, co jste nevěděli o Alzheimerově chorobě

Jedna z nejčastěji skloňovaných nemocí staří, Alzheimerova nemoc, je obávaná díky své nepředvídatelnosti a bezmoci. Dosud je na ni medicína krátká a žádné léky ji nejsou schopni vyléčit. Samotná Alzheimerova choroba je opředena celou řadou mýtů a mylných informací, které se s ní pojí. Věřte, že Alzheimerova choroba není jen nemoc starých a že není vyléčitelná.

Mýtus č. 1: Alzheimerova choroba je jen nemoc starých

Jeden z nejrozšířenějších mýtů se týká věku člověka, kterého může Alzheimerova choroba postihnout. Je bezesporu pravda, že Alzheimerovou chorobou onemocní s velkou pravděpodobností staří lidé. Ale neplatí to stoprocentně. Odborníci už mají Alzheimerovou chorobu prozkoumanou do detailů a ví, že nemoc postihuje i leckteré třicátníky. Pacienti s Alzheimerovou chorobou, kterým je méně než 50 let, tvoří celá 4 % nemocných. Nemoc zaútočí s tou největší intenzitou až ve stáří. Alzheimerovu chorobu ale často diagnostikují lidem i daleko mladším.

Mýtus č. 2: Ztráta paměti znamená automaticky Alzheimerovou nemoc

Mnoho lidí se setkává s výpadky paměti. To ale naštěstí nemusí nutně znamenat Alzheimerovu nemoc. Pokud jsou výpadky paměti častější a častější a pokud výrazně ovlivňují každodenní život, je načase se tím začít podrobněji zabývat. Alzheimerovu chorobu nejlépe rozpozná lékař. Pokud ale ztrátu paměti doprovází zhoršení komunikačních schopností či neschopnost racionálně se rozhodnout, je potřeba jednat.

5 věcí, co jste nevěděli o Alzheimerově chorobě

5 věcí, co jste nevěděli o Alzheimerově chorobě

 

Mýtus č. 3: Alzheimerově chorobě může člověk předejít

Pokud se někde dozvíte, že Alzheimerově chorobě se lze vyhnout, nejedná se o pravdivý článek. Alzheimerově chorobě se nelze dopředu ubránit. Člověk ale může dodržovat principy, které mu zlepší jeho životní úroveň a zároveň přispívají k dlouhověkosti a zdravé osobnosti. Pokud přidáte do své stravy ořechy, ryby, zeleninu, ovoce a zdravé tuky a zeleninu se zelenými listy, své tělo potěšíte a své zdraví a dobrou fyzickou kondici můžete, když ne zajistit, tak alespoň podpořit.

Mýtus č. 4: Alzheimerova nemoc se dá lehce rozpoznat

Alzheimerova nemoc může být v počátcích své nemoci velice nenápadná. Problémům s Alzheimerovou nemocí se často přisuzují stařecká zmatenost a běžné problémy seniorů. Změny nejčastěji zpozorují jejich nejbližší, často to jsou partneři. Pokud se Vašemu blízkému mění celková osobnost a z příjemného pána je najednou agresivní a zlostný člověk, který si nepamatuje, co dělal před čtvrthodinou, je načase jednat.

Mýtus č. 5: Podávání léků u pacientů s Alzheimerovou chorobou ničemu nepomůže

Zarytí odpůrci léků často nachází spousta argumentů, proč by se léky u pacientů s Alzheimerovou chorobou neměli podávat. Vhodná léčba ale vede ke zpomalení zhoršování příznaků. Nemůže udělat nemožné, a to vyléčit člověka úplně. Může ale oddálit nejtěžší stádia nemoci.

U Alzheimerovy nemoci platí více než u jakékoliv jiné nemoci být informován. Jen ten, kdo si dostatečně všímá, co se děje v jeho nejbližším okolí, a ví, jaké nástrahy některé nemoci skrývají, může Alzheimerovu nemoc bezpečně poznat.

 

 

Jak vybrat lešení

Práce ve výškách často vyžaduje náročnější řešení, než je žebřík. V některých případech je bezpečnější pořídit si lešení. Buď si můžete lešení koupit, nebo pouze půjčit ve specializované půjčovně. Rozhodne za vás hlavně rozsah prací, které s lešením hodláte provést. Je důležité si současně také uvědomit, zdali lešení budete potřebovat do budoucna.

Druhy lešení

V dnešní době existují různé druhy lešení, ne všechny se ale hodí pro běžné použití. Mezi nejčastější druhy lešení, se kterými se můžete setkat, je lešení rámové a lešení trubkové.

Pro výrobu lešení se využívají různé materiály jako ocel, hliník či dřevo. Nejpoužívanější lešení jsou právě lešení z oceli a hliníku. Lešení je také různě výškově rozměrné, záleží na druhu lešení. Lešení se používá pro různé práce na fasádách rodinných domů, panelových domů, novostavbách a při výměně oken. Dále může sloužit jako ochrana pracovníků před padajícími předměty nebo slouží i k podpírání konstrukčních prvků při montáži.

Podle způsobu použití můžeme lešení rozdělit na:

 • pracovní plošiny,
 • podpěrné konstrukce,
 • konstrukce, které ochraňují pracovníky a chodce

Podle materiálu existuje:

 • ocelová lešení
 • hliníková lešení
 • sklolaminátová lešení
 • dřevěná lešení
 • bambusová lešení (hojně využívané v Asii)

Podle konstrukce a tvaru se lešení dále člení na:

 • trubková
 • systémová
Jak vybrat lešení

Jak vybrat lešení

Jaké lešení zvolit?

Pokud se rozhodnete, že si lešení koupíte či pronajmete , je potřeba si jasně říci, pro co dané lešení budeme potřebovat. Některá lešení pro kutily a stavebníky se nemusí hodit pro profesionální použití a naopak. Lešení pro domácí využití mají nejčastěji výšku okolo cca 7 metrů.

Než si zakoupíte či pronajmete lešení, měli byste se alespoň stručně seznámit s nejpodstatnějšími pojmy a předpisy. Lešení se musí montovat a demontovat podle oficiálních pokynů výrobce. Mnohdy je proto výhodnější lešení si pronajmout s kompletním servisem, který vám lešení doveze a zase si jej odveze.

Výhody hliníkového lešení

Hliníkové pojízdné lešení je velmi multifunkční a najde využití při opravách, natírání a malování či různých instalacích. Hodí se i pro použití v uzavřených prostorách. Díky použitému materiálu je lehké a přitom odolné. Robustný pojízdný rám zajišťuje maximální stabilitu celé konstrukce. Největší předností pojízdného hliníkového lešení je snadná manipulace.

 

 

Epilace nebo depilace? Jak na léto bez chloupků

Epilace nebo depilace?
Jak na léto bez chloupků

Léto už se kvapem blíží a s ním i čas krátkých sukní a odhalených nohou. Trendy moderní doby velí: „Dohola.“ Proto bychom neměli ponechat nic náhodě a zajistit si dohladka oholené nohy. Dnes si můžeme vybrat mezi různými formami epilace či depilace. Věděli jste, že pomocí laserové depilace si může odstranit chloupky nejen z nohou, ale i příliš ochlupených zad či hrudníku? Nebo už jste si konečně odhodlali k tomu skoncovat s tmavým knírkem pod nosem? Stačí si jen uvědomit, co od toho očekáváme a jak dlouho bude daná kúra účinná. Důvody nemusí být pouze estetické, ale mnohdy nás do ordinací lékařské kosmetiky přivádí i hygienické důvody.

Epilace, nebo depilace?

Na první pohled podobné názvy epilace a depilace v sobě skrývají dvě naprosto odlišné procedury. Při epilaci odstraníme nežádoucí chloupky nebo vlasy z těla kompletním zničením vlasového kořínku. Na rozdíl od epilace depilaci odstraňuje pouze viditelné části chloupků. Jak se ale zorientovat v poměrně široké nabídce, která nabízí různé metody epilace či depilace? Je užitečné rozmyslet si ještě pár věcí, které nám konečné rozhodnutí velice usnadní. Informujte se o tom:

 • jakým přístrojem bude epilace prováděna
 • jaké zkušenosti s epilacemi pracoviště
 • jestli má daný zákrok nějaké omezení a zdali Vás nemůže poškodit
 • kdy uvidíte výsledky
 • jestli je epilace bolestivá
 • kolikrát musíte zákrok podstoupit, aby byla epilace opravdu účinná
 • Laserová depilace

  Laserová depilace

Depilace rychle a spolehlivě

Největší předností depilace je její rychlost. Chloupků se při jednodušších metodách depilace můžete zbavit téměř okamžitě. Nevýhoda, která jde s výhodami ruku v ruce, je to, že depilace bohužel vyžaduje opakování. Její efekt je tedy krátkodobější. Každá z nás asi již sáhla po žiletce. Metoda odstraňování chloupků pomocí žiletky patří mezi nejrozšířenější metody depilace. Mnozí spotřebitelky ale dávají přednost spíše kosmetické depilaci. Kosmetická depilace ať již pomocí krémů, gelu či laseru je vítaným kompromisem mezi zdrsnělými chloupky po žiletce a metodou jejich úplného odstraňování, které také nemusí vyhovovat všem.

Pot i krev při brazilské depilaci

Brazilská depilace je odstranění chloupků v intimní oblasti cukrovou pastou nebo voskem. Ceny za podobné procedury se u nás pohybují v rozmezí 800 až 1 000 korun dle jednotlivých salonů a lokality. Pravá brazilská depilace znamená kompletní odstranění chloupků. V Evropě se ale pod pojmem brazilská depilace označuje i taková depilace, při které se v pubické oblasti ponechá ochlupení tvořící určitý tvar, nejčastěji v podobě úzkého proužku (landing strip) nebo trojúhelníku (triangle).

Laserová depilace

Laserová depilace

Laserová depilace zajistí sametově hladkou pokožku

Laserová depilace je jediná a navíc bezpečná metoda na trvalé odstranění neestetického tmavého ochlupení. Vadí Vám tmavé ochlupení nad horním rtem, na bradě a krku, v podpaží, tříslech, na hrudníku, břiše či zádech, v okolí prsních dvorců, na rukou či nohou? Laserová depilace je dokonce tím jediným řešením tehdy, když Vám chloupky zarůstají.

Jak funguje laserová depilace

Vlasy (chloupky) prochází různými vývojovými stádii – anagenem, catagenem a telogenem. Laser je schopen zničit pouze chloupky v růstové fázi tj. anagenu. Z toho vyplývá, že nestačí jedno ošetření, ale laserovou depilaci je potřeba po určitém časovém intervalu opakovat. Interval je v každé lokalitě různý. Například horní ret se ošetřuje zhruba po 6 týdnech, podpaží a třísla po třech měsících, nohy po půl roce. Průměrný úbytek je 80 % chloupků po čtyřech ošetřeních.

5 nejčastějších otázek o Climatizeru plus

Jaké jsou nejčastější dotazy, které se týkají foukané tepelné izolace Climatizer plus. Víme, jak na ně odpovědět.

Izoluje to vůbec? Vždyť je to papír.

Ano, izoluje. Tepelná izolace vyrobená rozvlákněním papíru má srovnatelné tepelně-izolační parametry jako ostatní izolační materiály, například polystyren nebo minerální vata (součinitel tepelné vodivosti Climatizeru plus: λD = 0,038 W/m.K, vysoká měrná tepelná kapacita: cd = 2020 J/kg.K). Další nespornou výhodou je možnost odizolovat veškeré detaily – foukaná tepelná izolace Climatizer plus se dostane i co nejnedostupnějších míst a zabraňuje tak vzniku tepelných mostů. Díky tomu je výrazně účinnější než deskové materiály.

Co když vznikne požár, hoří Climatizer?

Díky látkám, které jsou přidané do Climatizeru plus (kyselina boritá a síran hořečnatý), je degradace materiálu ohněm výrazně zpomalována.  Tyto látky mění při zahřátí nad 120 °C svou strukturu a způsobují tak vlhnutí materiálu. Při déle trvajícím působení plamene se vlivem postupného odhořívání vytváří sklovitá vrstva, která oheň dále zpomalí. Více můžete vidět na videu zde.

Jak je to s vlhkostí, papír ji přece nasákne….

Celulózová izolace je přírodním materiálem. Jako taková přirozeným způsobem přijímá vlhkost a opět jí vydává. Funguje vlastně podobně jako školní piják. Tato vlastnost Climatizeru plus (tedy kapilárová elevace) je žádoucí především v obytných domech, kde můžou páry produkované životem v domě bez problému odcházet. Obyvatelé se cítí příjemně a prostředí budovy je chráněno a zhodnoceno.

Zateplení neprůchozí půdy foukanou izolací Climatizer plus

zatepleni-foukanou-izolaci-climatizer-1024x576

Slyšel jsem, že foukaná tepelná izolace sesedá, je to pravda?

Záleží na tom, kam je Climatizer plus aplikován. Při aplikaci na volnou plochu (např. nepochozí půdu) je volena nízká objemová hmotnost. V takovém případě je přirozené sesednutí materiálu 10 – 15 %. Pokud tedy chcete získat výslednou sílu izolace 20 cm, je nutné aplikovat 22 – 23 cm izolace.

Jinak je tomu u plnění foukané tepelné izolace do uzavřených dutin. Zde je volena v rámci nastavení aplikačního stroje vyšší objemová hmotnost, aby byl uzavřený prostor izolací zcela vyplněn. Izolace pak již nesesedá.

Chci si dát Climatizer plus na půdu, ale bojím se, že se mi do něj dají myši, jak je to?

Přísady foukané tepelné izolace Climatizer plus zajišťují její odolnost proti ohni, proti plísním a vytváří prostředí, které je pro hmyz a drobné hlodavce nepříjemné. Vzhledem k tomu, že certifikován jako ekologicky šetrný výrobek, není pro hlodavce jedovatý, ale je dostatečně nepříjemný, aby nesloužil jako jejich potrava ani jako vhodné místo pro tvorbu kolonií. Výrobce materiálu eviduje od roku 1991 při aplikaci Climatizeru plus v zemědělských objektech snížení výskytu zejména menších druhů myší.

Neodpověděli jsme na Vaši otázku? Pokud máte další dotaz, rádi Vám vše podrobně vysvětlíme, stačí nás kontaktovat.

 

 

Využití montážních plošin

Hledáte vhodnou plošinu pro Vaši práci? Nevíte si rady, jaká plošina se nejvíce hodí pro typ práce, kterou potřebujete vykonat? Využití pracovních plošin je velmi flexibilní, dají se využít pro různorodé montážní práce, elektrikářské práce ve výškách, stavební úpravy, údržbu a opravy budov, údržbu a prořezávání zeleně, montáž reklamních nápisů, úpravu billboardů, mycí a čistící práce a pro další činnosti.

Nůžkové pracovní plošiny

Nůžkové pracovní plošiny se všeobecně hodí spíše pro práci, kde je potřeba manipulovat s plošinou na menším a užším prostoru. Dále najdou využití v prostorách, kde je možnost se s plošinou zdvihnout přímo vzhůru. V trajektorii zdvihu také nesmí vadit žádná překážka. Pro práci v interiéru je vhodné využívat plošiny elektrické pro jejich menší hlučnost, nižší zatížení podlah a neprodukování výfukových zplodin. Elektrické pracovní plošiny jsou vhodné pro sádrokartonářské práce, elektrikářské montáže ve výškách, pro naskladňování a vyskladňování méně přístupných regálů, údržbářské práce a další. Pro výškové práce v exteriéru lze zvolit nůžkové pracovní plošiny dieselové. Ty zvládnou práci i v menším terénu. Shrneme-li možnosti využití, jsou tyto plošiny pouze limitovány maximální výškou zdvihu, nosností koše a nutností přímého zdvihu. Avšak nutno dodat, že nabízené plošiny k pronájmu by měli vyhovět i náročnějším zákazníkům.

Kloubové pracovní plošiny

Pokud je potřeba pro práci větší boční dosah a nelze využít nůžkových plošin, jsou k dispozici další vysokozdvižné plošiny, a to plošiny kloubové, které mají boční rozsah od 3 metrů do necelých 16 metrů. Pro práci v interiéru lze využít kloubových plošin poháněných baterií, nebo kombinovaným pohonem. Pro exteriér se spíše využívají dieselové plošiny. Využití kloubových plošin je různorodé, využívají se převážně pro hůře přístupná místa a dokážou plně nahradit lešení.

Využití montážních plošin

Využití montážních plošin

 

 

 

 

 

 

 

Přívěsné plošiny

Pro práci ve větším terénu a při překonávání terénních nerovnosti se využívají přívěsné teleskopické plošiny. Tento druh plošin lze snadno dopravit na místo užití zapřáhnutím za osobní automobil. Přívěsné plošiny se využívají právě díky náročnějšímu terénu, pro úpravu a údržbu zeleně, opravy mostních konstrukcí, údržbu vedení vysokého napětí a veřejného osvětlení a podobně.

Teleskopické manipulátory

Pro manipulaci s břemeny do 3 500 kg nebo práci do 13 m výšky se používá manipulátor značky Manitou, který zvládá nejnáročnější terény. Možností využití teleskopického manipulátoru Manitou je nepřeberné množství, nejčastěji je však využíván pro manipulaci s břemeny ve skladech, zemědělství, průmyslu či manipulaci s paletami. Výhodou je zdvih břemen a snadný pojezd.

Autoplošiny

Pokud požadavky zákazníka nesplňuje ani jeden druh plošin, poslední možností je užití autoplošiny montované na podvozku Nissan Cabstar, který umožňuje větší pohyblivost, rychlost a snadné ovládání. Dokáže pracovat ve výšce až 23 m, a je proto vhodný pro náročnější typy prací ve větších výškách.

Montážní plošiny nacházejí široké využití v různorodých činnostech. Potřebujete plošinu a váháte, zdali si ji máte pronajmout či zakoupit? Usnadníme Vám Vaše rozhodování v některém z dalších článků.

Vybavení pro výškové práce

Pracujete ve výškách, ošetřujete stromy nebo jen natíráte střechy? Vybavení pro práce ve výškách musí splňovat patřičné normy a navíc je pro daný účel konstruováno. Nenahrazujte pracovní vybavení vybavením horolezeckých. Horolezecké vybavení není na daný účel zhotoveno a mimo to, že není tak pohodlné, zpravidla i méně vydrží. Pracovní vybavení pro práce ve výškách nabízí několik málo firem na českém trhu.

Výškové práce jako například manipulace s vysokozdvižnými plošinami kladou především důraz na bezpečnost a spolehlivost materiálů používaných při jištění. Technické normy, které stanovují požadavky na kvalitu a bezpečí, si můžete přečíst v jednom z našich minulých článků. Pracovní vybavení by vám navíc mělo také dopřát co největší pohodlí, práce ve výškách totiž obvykle trvá dlouho. Nevhodně zvolené vybavení umí už po pár minutách práci proměnit v dlouhé a nepříjemné utrpení.

Při práci na plošině nezapomeňte na kvalitní pracovní oděv

Vybavení pro výškové práce

Vybavení pro výškové práce

Potřebné vybavení se samozřejmě odvíjí od konkrétní práce, ke které montážní plošinu či teleskopické manipulátory potřebujete. Využití montážní plošin je mnohostranné. Něco jiného budete potřebovat pro opravy a nátěry fasád či opláštění a zasklívání budov. Nutnost opatřit si jiný typ vybavení vás čeká například při řezání, kácení a prořezům stromů či vylepování plakátů ve výškách. Mezi pomůcky při práci ve výškách patří různé postroje, pracovní přilby, lana, čelové svítilny, samonavíjecí kladky, vaky na vybavení, nosiče materiálu a další pomůcky.

Pro všechny výše zmíněné příklady se vyplatí pořídit si kvalitní pracovní oděv, který odolá i náročnějším povětrnostním podmínkám. Ve výškách může často foukat, proto by mezi Vaším vybavením neměla chybět větruvzdorná bunda, která současně odpuzuje vodu. Díky ní Vás na plošině nepřekvapí ani méně příznivé počasí.

Na co si dát pozor při koupi vybavení

Horolezeckou výstroj i osobní ochranné prostředky proti pádu můžeme zakoupit v obchodech zaměřených na pracovní oblečení i různých sportovních obchodech. Pronajali jste si či přímo zakoupili vysokozdvižnou plošinu a míříte podobným směrem? Je třeba si dávat pozor na několik skutečností. Personál takovýchto obchodů se v drtivé většině případů vyzná spíše v nabízeném oblečení a mnohdy nerozlišuje, na jakou činnost se může uplatnit. Proto Vám může prodat sportovní výrobek v domnění, že se jedná o pracovní vybavení.

Často se stává, že prodavači sami neumějí s výrobkem zacházet a nemohou Vás tedy o jeho použití řádně poučit. Dále je užitečné si ověřit, zdali je u daného vybavení POZ evidenční list výrobku, díky kterému se vyhnete potížím při odborných periodických prohlídkách. U daného vybavení by také v žádném případě neměl chybět i český návod k obsluze. V každém případě si ověřte, zdali je Vaše vybavení funkční, nanečisto. Při práci ve výškách Vás pak nemůže nic zaskočit.

Můj dům, můj hrad, můj pozemek

Snem asi každého z nás je mít krásný domek uprostřed nádherné zahrady, avšak nejedná se zrovna o lehkou záležitost, která se pojí právě s Vaším pozemkem.  Kde začít?

Vytyčení hranice pozemku….

Cílem zaměření pozemku je získat přesnou polohu lomových bodů hranice pozemku a následné zobrazení skutečného stavu z terénu do mapy.

Pocit bezpečí…

Poté přichází na řadu oplocení pozemku. Neboť k tomu, abychom se, nyní už pozemek můžeme nazývat zahradou, na zahradě cítili bezpečně, spokojeně a pohodlně, tak je potřebné ji ohraničit. Avšak názory na to, zda plot ano, či ne, se různí. Samozřejmě vždy záleží především na tom, kde se pozemek nachází, ze sousedských vztahů a z charakteru zahrady. Ohraničení pozemku není pokaždé jen výhradně účelové, ale vedle funkce bezpečnostní plní i určité estetické požadavky. Nezapomeňte také na to, že i oplocení, může být s úřady lopocení. Vždy je třeba vyřídit určitá povolení, komu patří plot na hranici pozemku či domluva se sousedy atd.

Úprava pozemku…

V neposlední řadě si budete chtít svou zahradu určitě upravit přesně podle svých představ. Možná Vám na pozemku stojí staletý mohutný strom, který ohrožuje Vaše bezpečí, nebo naopak strom menšího vzrůstu na ne zrovna ideálním místě… Proto se rozhodnete pro radikální řešení pokácet ho, ale pozor není to tak jednoduché.  Vzhledem k tomu, že řada vlastníků začala kácet ve velkém stromy bez ohledu na okolí, byla v roce 2014 vydána nová vyhláška s novými pravidly pro kácení stromů na vlastním pozemku. Znamená to, že některé stromy můžete kácet bez povolení, ale na některé stromy musíte vyplnit žádost.

Buďte krásná, zdravá a fit

Léto je tu a Vy doháníte vše zase na poslední chvíli? Nevadí! Přicházíme s bezkonkurenčními radami a tipy, abyste se cítily v letním období jedině skvěle.

 • 3 litry pití denně udělají zázrak… Pitný režim je opravdu třeba dodržovat a to nejen v horkých dnech. Zbaví Vás pocitu únavy, nepříjemné bolesti hlavy, budete mít čistější pleť, zkrátka má samé pozitivní účinky. Avšak vynechat byste měly veškeré sladké limonády a slazené kávy či čaje. Neboť tyto všechny lákavé nápoje napomáhají vzniku, ne zrovna oblíbené, celulitidy.
 • Dopřávejte si masáže… Jak jsme se již zmínili v prvním bodě, celulitida není nic úžasného, po čem by ženy toužily, avšak pokud už Vás trápí, nebo jí naopak chcete předejít, máme pro Vás opravdu boží radu – masáže České Budějovice. Věděly jste, že pravidelným promazáváním a masírováním stehen a zadečku se zlepšuje prokrvení, a proto mají tukové buňky menší šanci se usadit. A navíc ruku na srdce, co může být příjemnější, než masáž v krásném prostředí u uklidňující hudby a s milým personálem?!
 • Zacvičte si… Neboť jak se říká, ve zdravém těle zdravý duch. Nemusíte trávit hodiny ve fitku a doslova na sobě dřít. Bohatě postačí, když si každý den přivstanete o 10 minut a dáte si malou rozcvičku, která Vás „nakopne“ do nového dne. Na škodu rozhodně také není, pokud si najdete nějaký sportovní kurz, který Vás budete bavit alespoň jednou týdně. Navíc z dnešní opravdu široké nabídky si vybere snad každá z žen.
 • Saunování… Pokud máte pocit, že v letním období je zbytečné chodit do sauny, tak jste na velkém omylu. I horké měsíce jsou ideální pro dopřání si regenerace a očištění těla v sauně, které rozhodně v létě oceníte. Sauna České Budějovice má odjakživa pozitivní dopady na posílení imunitního či kardiovaskulárního systému. Nezapomínejte totiž na to, že jste celoročně vystavovány virům a bakteriím, které způsobují nachlazení a virózy, a které zničíte právě saunováním.
 • Přemýšlejte nad tím, co jíte… Je jasné, že každá z nás, ať už občas či častěji, zhřeší, ale je pro Vás opravdu nezbytné jíst ve fastfoodech? Nejvíce Vám chutná večer u televize? Pokud jen trochu upravíte čas a formu Vašeho jídelníčku, věřte, že se Vám bude lépe usínat i vstávat. Nezapomínejte, že zdravá a správná životospráva má skutečně něco do sebe!
 • Opálený vzhled… Ano, i když se to nezdá, tak právě opálený vzhled Vám dodá potřebné sebevědomí v letních šatičkách či plavkách. Pokud nechcete čekat, až zase vykoukne sluníčko, nebo Váš problém je, že se spíše spálíte, než opálíte? Právě pro Vás je tu solárium České Budějovice, které Vám dokáže hotové zázraky, a díky němu budete skvěle připravené na letní sezónu. Nejen sauna, ale i solárko má pozitivní vliv na Vaše zdraví a hlavně psychiku, zapomínat však nesmíte, že nic se nemá přehánět, pak byste si totiž mohly zbytečně uškodit, než pomoct…
 • Dostatek spánku… V neposlední řadě je právě spánek tou velice důležitou činností. Zaprvé energie na celý den se Vám rozhodně hodí, zadruhé kruhy pod očima nikoho neokouzlíte a zatřetí spánek prodlužuje život!